Elektrikte dağıtımdan sonra, üretim özelleştirmeleri Hamitabat ile başlıyor

Elektrikte dağıtımdan sonra, üretim özelleştirmeleri Hamitabat ile başlıyor
Elektrikte dağıtımdan sonra, üretim özelleştirmeleri Hamitabat ile başlıyor

Termik santrallarla başlayacak elektrik üretim özelleştirmelerinin bir kısmında varlık satışı, bir kısmında hisse satışı ve bir kısmında da işletme hakkı devri yönteminin izleneceği belirtildi.

ÖİB Başkanvekili Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerine başlayacaklarını ve eylülde Hamitabat termik santralında ihale ilanına çıkacaklarını söyledi. Hamitabat'tan sonra sırada Soma, Çan ve Seyitömer termik santralları var

ANKARA - Gerek dağıtım gerekse de üretimde devletin enerjideki patronluğu yavaş yavaş sona eriyor. Arka arkaya yapılan ve halen devam eden elektrik dağıtım ihalelerinden sonra devlet, elektrik üretiminden de çekiliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanvekili Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerine başlayacaklarını ve bu ay sonunda veya eylül başında Hamitabat termik santralında ihale ilanına çıkacaklarını açıkladı.

Dört tane HES sırada
Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli dört termik üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirilmesi kararı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Ahmet Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerinin bir kısmında varlık satışı, bir kısmında hisse satışı ve bir kısmında da işletme hakkı devri yönteminin izleneceğini söyledi. Bu arada, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli dört termik üretim tesisinin portföy gruplarından ayrı olarak özelleştirileceği açıklanmıştı.
Bu tesisler ise Hamitabat (1.120 MW), Soma A-B (1.034 MW), Çan (320 MW) ve Seyitömer (600 MW) olarak belirlenmişti. Büyüklükleri 356 MW ile 2.795 MW aralığında değişen 9 portföy grubu oluşturulurken, bunlardan üç adeti sadece termik santrallardan, iki adeti termik ve hidroelektrik santralları içeren karma portföyden, dört adeti ise sadece hidroelektrik santrallardan (HES) oluşuyor.

Termiklerde tam devir
Aksu, yasal değişiklik yaparak termik sahaların elektrik üretim tesisleriyle birlikte yatırımcılara devretmenin planladığını kaydederek, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla beraber çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Çevre, linyit sahalarının özel sektöre devriyle ilgili konularda mevzuat değişikliğine ihtiyaçları olduğunu belirten Aksu, “Mevzuat değişikliklerinden sonra bunları yapacağız ama onları beklerken mevzuat değişikliği gerektirmeyen konularda yol almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

HES’lerde devir hazırlığı
Aksu, 19 bölgeye ayrılan 52 HES’in özelleştirmesini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, HES özelleştirmeleri ile enerji sektörüne yatırım yapacak yatırımcı portföyünün genişlediğini söyledi.
Söz konusu özelleştirmelerle ilgili yasal süreçlerin hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Ahmet Aksu, ÖYK’nın onayıyla beraber yatırımcıları sözleşme görüşmelerine çağıracaklarını ve bu yıl içinde bunların büyük bir kısmının devrini gerçekleştireceklerini söyledi.

Galataport’ta son aşama
ÖİB Başkanvekili Ahmet Aksu, Galataport’ta hemen hemen son aşamaya geldiklerini belirterek, tüm tarafların görüşlerini alarak bir model oluşturduklarını ve modelle ilgili ÖYK’nın görüşünü alacaklarını söyledi. ÖYK’nın onay vermesi halinde Galataport’ta bu yıl içinde ihale ilanına çıkacaklarını ifade eden Ahmet Aksu, “Bunda kararlıyız” diye konuştu. 

Çeşme- İzmir hariç
Köprü ve otoyol özelleştirmeleriyle ilgili özelleştirme sonrasında ve özelleştirme sırasında söz konusu otoyolların nasıl işletileceğine ilişkin bekledikleri mevzuat değişikliğinin gerçekleştiğini ifade eden Aksu, mevzuat değişikliğinin ardından ÖİB’nin tanıtım dokümanlarını, şartnameleri revize ettiğini söyledi. İşletme hakkı devri yöntemiyle gerçekleştirilecek özelleştirmeyle, mevcut otoyolların özelleştirmesini planladıklarını anlatan Aksu, Çeşme-İzmir arasını özelleştirme dışında tutmayı düşündüklerini kaydetti. 

‘Şekerde çok geri kaldık’
Ahmet Aksu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, esastan karar vermesini beklediklerini söyledi. Söz konusu özelleştirmede çok geri kaldıklarını, amaçlarının 2010 sonuna kadar önemli mesafeler kat etmek olduğunu belirten Aksu, şöyle devam etti: “Fakat Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararından sonra hiçbir şey yapamıyoruz.
O kararın da bir an önce esastan görüşülüp nihayetlendirilmesini bekliyoruz. Çünkü şeker fabrikalarına yatırım yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllara yönelik çiftçilerle pancar alım anlaşmaları yapmamız gerekiyor. Pazarlama faaliyetlerini yapmamız ve orayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Danıştay’ın vereceği karara bağlı bir biçimde bekliyoruz.”

‘Özelleştirme zam demek’
Bu arada Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Denizli Şube Başkanı Abdullah Şavklı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın termik santrallarının özelleştirileceği yönündeki açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:
“Bu özelleştirmeler hem keyfi uygulamaları hem de elektrik zamlarını beraberinde getirecektir. Termik santralların özelleştirilmesi durumunda elektriğe mutlak suretle zam gelecektir. Bu keyfi uygulama, sanayileşmeye yönelik yabancı sermayenin isteğine bağlı bir uygulama ortamı doğuracaktır. Elektrik, alternatifi olmayan bir üretim şeklidir. Rekabet anlamında hiçbir kuruluş keyfine göre direk dikemez, santral yapamaz. Bunlar stratejik durumlardır. Hakların rekabete sunulması yanlış olur. Burada tekelcilik söz konusudur. EMO olarak özelleştirmenin her türlüsüne karşıyız. Halkımızın da bu olaya duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Oda olarak her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz.” 

‘Başkent’ten belediyeye para gelmeyecek’
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Başkent Doğalgaz A.Ş’nin özelleştirilmesinden, Büyükşehir Belediyesi’nin kasasına para girmeyeceğini öne sürdü. Tanık, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi’nin peşin olarak doğalgaz parasını halktan tahsil ettiğini, ödenmeyen borç miktarının 500 milyon doların üzerinde olduğunu ileri sürdü. Hükümetin 2007’de EGO’nun doğalgaz bölümünün özelleştirilmesi için özel yasa çıkardığını bildiren Tanık, bu yasa üzerine ilk ihalede 1.6 milyar dolar teklif verildiğini, ancak özelleştirmenin hayata geçirilemediğini kaydetti. Tanık, bunun ardından Başkent Doğazgaz A.Ş’nin 2009’da Özelleştirme İdaresi’ne devredildiğini anımsattı. Başkent Doğalgaz A.Ş’nin son ihaleyle yüzde 80’inin 1.2 milyar dolara satıldığını aktaran Tanık, bu paranın 1.6 milyar dolarlık ilk fiyatın da altında olduğunu belirtti. Tanık, “Üç yılda borçların ve faizlerin hangi boyutlara geldiği hesaplanabilir iş değil. Gelinen noktada bu paranın büyük bölümü Hazine ve BOTAŞ’a olan borçlara gidecektir. Sonuç olarak büyük bir şovla yapılan bu özelleştirmeden Büyükşehir Belediyesi’nin kasasına neredeyse hiç para girmeyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara’nın doğalgazını, taşınır taşınmaz tüm malını, tüm kaynaklarıyla birlikte özel bir şirkete hibe etmiştir” diye konuştu. Ankaralının geleceğinin teminatı olan kurumların elden çıkarıldığını ve doğalgazın bir tekel haline getirildiğini ileri süren Tanık, Ankaralı için doğalgazla ısınmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Tanık, Başkent Doğalgaz A.Ş’nin özelleştirilmesinin uzun vadede ciddi sorunlara yol açacağını savundu.
(aa)