Elektrikte hatalı faturaya tazminat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinde 1 Ocak 2007'den itibaren başlatılmasına karar verdiği yeni dönemde, hatalı faturayla fazla para tahsil edildiğinde...

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinde 1 Ocak 2007'den itibaren başlatılmasına karar verdiği yeni dönemde, hatalı faturayla fazla para tahsil edildiğinde, şirket tüketiciye parasını üç işgünü içinde geri vermezse, hatalı tahsilatın iki katını ve ayrıca yasal faizini tazminat olarak ödeyecek.
EPDK, yeni kalite yönetmeliğiyle elektrik dağıtım şirketlerine uygulanacak yaptırımları belirledi. Buna göre, bildirimsiz ve sınırın üzerinde elektrik kesintisi dışında; dağıtım şirketi tüketici ile yüz yüze görüşmek için verdiği randevuya uymazsa da tazminat ödeyecek. Yeni dönemde dağıtım şirketlerine uygulanacak ticari kalite göstergeleri, belirlenen süreler ve faturadan düşülerek ödenmesi öngörülen tazminatlar şöyle:
Kesintiye 1000 YTL ek ceza

 • Dağıtım şirketi, bağlantı talebinin karşılanabileceği süreyi gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirecek. Saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvurudan itibaren 10 işgünü içinde yükümlülük yerine getirilecek. Aksi takdirde mesken abonesine 25, diğer abonelere 50 YTL tazminat ödeyecek.
 • Kesintiden en az 48 saat önce, kullanıcıların yazılı, işitsel veya görsel basın-yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmemesi durumunda, abonelere ödenecek tazminat yanında, dağıtım şirketinin bir sonraki yıl gelir tavanından tazminata konu her bir kesinti için 1000 YTL düşülecek.
 • Fatura son ödeme tarihinden en az 10 gün önce gönderilecek. Aksi takdirde borcun yarısı tahsil edilecek.
 • Dağıtım şirketi, hatalı bildirim itirazına ait inceleme sonucunu yazılı olarak en geç başvuruyu izleyen 10 gün içinde bildirecek. Aksi takdirde 50 YTL tazminat ödeyecek.
 • Hatalı bildirim itirazı haklı bulunursa, fazladan tahsil edilen bedel tüketiciye üç işgünü içinde iade edilecek. Aksi takdirde, tüketiciye fazla tahsilatın iki katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz ödenecek.
 • Sözleşmesnin feshi veya sona ermesi durumunda, nakit tahsil edilen güvence bedeli müşteriye, borcu bulunmaması kaydıyla en geç üç işgününde iade edilecek. Aksi taktirde tüketiciye, bu bedelin iki katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz tazminat olarak ödenecek.
 • Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmet, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra beş işgünü içinde yeniden verilecek. Aksi taktirde, mesken abonesine 25, diğer abonelere 200 YTL tazminat ödenecek.
  Randevu geciktirilmeyecek
 • Dağıtım şirketleri tarafından müşteri hizmetleri kapsamında yüzyüze görüşme için alınan randevular en fazla bir saat gecikmeyle gerçekleştirilebilecek. Bu süre aşıldığında mesken abonesine 25, diğer abonelere 60 YTL tazminat ödenecek.
 • Kullanıcı hizmetleri merkezi telefonların yüzde 80'ini 30 saniyede cevaplandırılacak. Aksi takdirde bir tazminat öngörülmedi.