Elektrikte 'saatlik fiyat' uygulaması başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte dengeleme-uzlaştırma uygulamasına 1 Ağustos'ta başlanması kararı aldı.

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte dengeleme-uzlaştırma uygulamasına 1 Ağustos'ta başlanması kararı aldı. İki yıldır uygulanmazken elektrik krizinin ardından çare olarak sunulan uygulamayla santralarda saatlik fiyat uygulamasına geçilecek. Sistemde hem şirketlerin durumu, hem de arz güvenliği gözetilecek.
Son elektrik kesintilerinin ardından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), EPDK'ya başvurarak, 'elektrikte arz güvenliğinin ve sistem emniyetinin sağlanması' için 'Dengeleme ve Uzlaştırma (DUY)' uygulamalarına bir an önce geçilmesini istemişti.
EPDK da, önceki gün aldığı kararla 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren DUY uygulamasına başlanmasını kararlaştırdı. Böylece elektrik üreten özel ve kamu üretim santrallarında saatlik fiyat uygulamasına geçiliyor. EPDK konuyla ilgili olarak hafta başında özel sektör elektrik üreticileri ve TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ gibi kamu kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yapacak.
Toplantıda sistemin nasıl işleyeceği tüm katılımcılara anlatılacak. EPDK Başkanı Yusuf Günay, elektrik piyasasında rekabete dayalı bir sistemi içeren yönetmeliği 2004 yılı Kasım ayında çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ancak kamu kurumlarının çeşitli gerekçelerle sisteme dahil olmak istememeleri yüzünden bu yönetmelik iki yıldır uygulamaya geçirilmedi. İki yıldır hem elektrik sisteminin güvenliği hem de rekabetçi bir yapı için bu sistemin tam anlamıyla uygulanması gerektiğini ısrarla vurguladık. Elektrik kesintileri yaşanınca herkes DUY'un uygulanması gerektiğini gördü. Bu arada sisteme ilgili tüm kamu kurumlarının katılması gündeme geldi."
DUY'da sistem nasıl işleyecek?
Dengeleme ve Uzlaştırma (DUY) sisteminde, özel sektör ve kamu elektrik üretim şirketleri sistemdeki arz-talep dengesini sağlamak üzere, aylık olarak, santrallarının durumu ve kendi maliyetlerini dikkate alarak üretebilecekleri elektriği ve fiyat tekliflerini sistem operatörü olan TEİAŞ Milli Yük Tevzii Merkezi'ne bildirecek.
TEİAŞ, sistemin ihtiyaçlarını da dikkate alarak fiyat tekliflerini ucuzdan pahalıya doğru sıralayacak. Ardından elektrik sisteminde arz-talep dengesini sağlamak üzere bu tekliflere göre şirketlere üretimlerini artırması veya azaltması yönünde talimatlar verecek. Böylece sistem dengede tutulacak. Her ay sonunda TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi aracığıyla tüm sistem kullanıcılarının borç ve alacakları sistem dengesizlik fiyatı üzerinden hesaplanarak karşılanacak.