Elektronik tebligat yolda

Maliye Bakanlığı, beyannamesini elektronik ortamda hazırlayan mükelleflerin tahakkuk fişi veya ihbarnamelerini yine elektronik ortamda mükelleflere tebliğ edecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Maliye Bakanlığı, beyannamesini elektronik ortamda hazırlayan mükelleflerin tahakkuk fişi veya ihbarnamelerini yine elektronik ortamda mükelleflere tebliğ edecek. Kendi isteğiyle ayrılan Türk Telekom işçilerine, kıdem tazminatları yüzde 30 zamlı ödenecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki gece kabul edilen Özelleştirme Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısına, acele çıkarılması istenen konularla ilgili çok sayıda önergeyle ekleme yapıldı. Kabul
edilen önergelere göre, elektronik ortamda beyanname verme mecburiyetine uyulmazsa kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin 15 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde dörtte bir, kâğıtla verilirse yarısı oranında ödenecek. Süre 15 günü aşarsa tam ceza uygulanacak. Tasarıya eklenen diğer düzenlemeler şöyle:
Türk Telekom personeli: Türk Telekom'da emekliliğe hak kazanmış olan personel, 2 ay içinde emeklilik başvurusu yaparsa, emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatı yüzde 30 artacak.
Üst kurul paraları Maliye'ye: İstanbul Borsası ile düzenleyici ve denetleyici üst kurulların gelir fazlaları, aynı yıl Maliye'ye aktarılacak.
Özelleştirme işsizleri: Özelleştirme sonrası işsiz kalanların devlette istihdamını sağlayan düzenlemeden yararlanması için 6 aylık süre şartı kaldırılıyor. 1 Ocak 1992-20 Ekim 2004 arasında iş akdi özel sektörce feshedilenler, 6 ayı geçse de bu haktan yararlanacak.
Hafif ticari araçlar: Özel tüketim vergisinde (ÖTV) hafif ticari araçları lüks araçlardan ayıran düzenleme hızlandırılması için özelleştirme tasarısına nakledildi.
Elektrik dağıtım mülkiyeti: Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin önündeki engeli kaldırmak için mülkiyetin devlette kalması kararı alındı. Dağıtım şirketlerinin, satışlarının yüzde 20'siyle sınırlandırılan elektrik üretimi de tümüyle serbest bırakıldı.