Emekçilerden 'Hastane devrine hayır' eylemi

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılması, kamu ve sosyal güvenlik reformu gibi düzenlemelere karşı çıkan Emek Platformu yurt çapında eylemlerle hükümeti uyardı.

ANKARA/İSTANBUL - SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılması, kamu ve sosyal güvenlik reformu gibi düzenlemelere karşı çıkan Emek Platformu yurt çapında eylemlerle hükümeti uyardı. Ankara'da Kızılay'de toplanan eylemcilere, CHP'li milletvekilleri de destek verdi. Grup, 'Söz bitti, sıra grevde', 'IMF uşağı, hükümet istifa', 'Söz, yetki, karar, iktidar halka' yazılı dövizler taşıdı. İstanbul'daki eylemde, Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası ve emekli cemiyeti üyeleri Saraçhane'de toplandı. Adana, Edirne, Samsun, Gaziantep, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon'da da 'uyarı' eylemleri yapıldı.
(Radikal, aa)