Emekli-Sen'e olumsuz yanıt

Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu toplusözleşme taslağı önerisine olumsuz yanıt aldı.

ANKARA - Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu toplusözleşme taslağı önerisine olumsuz yanıt aldı. Çalışma Genel Müdürlüğü'nün sendikaya gönderdiği yazıda, "herkes'ten neyin kastedildiğidir. Bu belgelerin emek-sermaye ilişkisi içerisinde olmayan emekli olmuş, üretici, köylü, işsiz gibi grupları kapsamadığı ortadadır" denildi. Emekli-Sen'in avukatı Süleyman Beysülen ise AB'ye uyum sürecinde Türkiye'nin onayladığı sözleşmelerde sendika kurma hakkının herkese tanındığına dikkati çekti.