Emekliye derece artışı müraacatla

Emekli Sandığı, 15 Ocak'tan önce aylık bağlanmış olanlardan derece artışı kapsamına girmiş olanların, 'müracaatları' halinde, derece artışı alacaklarını açıkladı.

ANKARA - Emekli Sandığı, 15 Ocak'tan önce aylık bağlanmış olanlardan derece artışı kapsamına girmiş olanların, 'müracaatları' halinde, derece artışı alacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "5289 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkındaki Kanun, gerek 1 Mart 1979 tarihinde 2182 ve 2160 sayılı kanunlar, gerekse 15 Ekim 1991'de 457, 458 ve 459 sayılı kanun hükmünde kararnameler uyarınca verilen bir derece uygulamalarından bu tarihlerde sandığa tabi görevde olmamaları nedeniyle yararlanamamış olanlardan, 15 Ocak 2005'te görevdekiler (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü ve dul-yetim aylığı bağlananları kapsıyor. Buna göre, sandığımızca 15 Ocak'tan önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlardan bu kanun kapsamına girenlerin müracaatları halinde bir derece ilave edilmek suretiyle intibakları yapılacak."