Emekliye iyi haber

Maliye, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan ve brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen, tek meskenli mükelleflerin...

ANKARA - Maliye, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan ve brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen, tek meskenli mükelleflerin, aylıkları ve bu aylıklar nedeniyle bankalardan elde ettikleri faiz veya temettü geliri 14 bin YTL'ye kadar olanlar bina vergisi ödemeyecek. İlgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Buna göre, bu durumdaki mükelleflerden sıfır bina vergi oranı uygulaması nedeniyle ceza ve gecikme faizi alınmayacak. Faizleri terkin edilecek. Tahsil edilmiş faiz iade edilecek. Maliye'nin önceki tebliğinde, bir kuruş faiz geliri olan emeklinin bile emlak vergisi ödeyeceği ve geçmişte ödememişlerse beş yıl geriye doğru cezalı tahsilat yapılacağı hükmü yer alıyordu.