En az yenilikçi ülke Türkiye

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Avrupa Komisyonu'nca ülkelerin 'yenilikçilik' performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanan endeksin 2005 sonuçlarında Türkiye'nin, sonuncu olduğunu belirtti.

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Avrupa Komisyonu'nca ülkelerin 'yenilikçilik' performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanan endeksin 2005 sonuçlarında Türkiye'nin, sonuncu olduğunu belirtti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca (TİSK) hazırlanan raporda, dünya ekonomisinde itici gücün artık yenilikçilik olduğu belirtilerek, ülkelerin gelişmişlik sıralamasında sıçrama yapmalarının, ileri ve öncü teknolojilere uyumlarına ve yenilikçilik performanslarında güçlü gelişme sağlamalarına bağlı olduğu ifade edildi.
Bu nedenle AB'nin yenilikçilikte ABD ve Japonya gibi ülkeler karşısındaki pozisyonunu takip ettiğine dikkat çekilen raporda, Avrupa Komisyonu'nca hazırlanan Yenilikçilik Endeksi'nin 2005 yılı sonuçlarında, Türkiye'nin 0,06 puanı ile sonuncu olduğu ve 'en az yenilikçi ülke' konumunda yer aldığı kaydedildi.
Hazırlanan raporda, İsveç'in eğitim, kamu ve özel sektör Ar-Ge yatırımları, işletmelere yenilik için sağlanan kamu finansmanı, bilgi ve iletişim teknolojisi harcamaları, yüksek katma değerli ürün ihracatı ve patent sayıları gibi birçok gösterge dikkate alınarak oluşturulan endekste lider ülke olduğu vurgulandı.
Türkiye kaybedenlerden
Raporda, 2005 sonuçlarının geçmişe göre ele alındığı analizde ülkelerin 'liderler', 'ortalama düzeydekiler', 'tutunanlar' ve 'kaybedenler' olarak dört gruba ayrıldığı belirtildi. Türkiye'nin, yıllık ortalama yüzde -4 oranıyla 'kaybedenler' grubunda sınıflandığı ve yine en geride yer aldığı kaydedilen raporda, Estonya, İspanya, Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın da aynı grupta olduğu belirtildi.
Türkiye'nin, Avrupa Birliği ortalamasını yakalamasının, mevcut şartlarda 50 yıldan uzun süreye mal olacağı ifade edilerek, şöyle denildi: "Yenilikçilik temelinde, ihracata dayalı büyüme ve ulusal rekabet gücü stratejisi oluşturup, uygulanması şart. Yenilikçilik performansının artırılması için hem eğitim sistemi hem reel sektör yatırımları; bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji, uzay teknolojileri gibi ileri ve öncü teknolojilere yönlendirilmeli."