En çok 'hizmete' para yatırıldı

Türkiye 55 yıllık dönemde en fazla yatırımı hizmetler sektörüne yaparken, en az yatırım stoku madencilikte bulunuyor.

ANKARA - Türkiye 55 yıllık dönemde en fazla yatırımı hizmetler sektörüne yaparken, en az yatırım stoku madencilikte bulunuyor. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerini baz alarak yaptığı hesaplamalara göre, 1990 yılı 'sabit fiyatlarıyla' hizmetler sektöründe 63.8 trilyon liralık yatırım stoku bulunurken, 26.8 trilyon liralık stok ile sanayi ve ulaştırma sektörleri bunu izledi. Yatırım stokunun en az olduğu sektör ise 1.7 trilyon lira ile madencilik sektörü olarak belirlenirken, 3.9 trilyon lira ile tarım, 4.8 trilyon ile de sağlık sektörleri en az yatırım stoku bulunan sektörler olarak sıralandı. Sonuçta 1948'de toplamda 'sabit fiyatlarla' 5 trilyon 602.5 milyar olan yatırım stoku, geçen sürede 16 kat artarak 2003 yılı itibarıyla, yine 'sabit fiyatlarla' 94 trilyon 573.1 milyar lirayı buldu. Öte yandan, 1948-2003 döneminde Türkiye'de sektörel bazda yatırım stoku artışında, sağlık sektörü lider konumda bulunuyor. 1955-2003 döneminde sağlık sektöründeki yatırım stoku, 271 kat artış gösterdi.