En çok parayı Tarım Bakanlığı harcadı

Merkezi Yönetim Bütçesi'nde kendi ödeneklerinden en fazla harcamayı yapanlar Tarım, Bayındırlık, Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları oldu

ANKARA - Merkezi Yönetim Bütçesi ödeneklerinden en fazla harcama yapan kuruluşlar, Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sağlık Bakanlığı oldu. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ilk altı ayda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı toplam 7 milyar 29 milyon 360 bin liralık ödeneğinin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da 705 milyon 618 bin liralık ödeneğinin yüzde 62.2’sini harcadı. Çalışma Bakanlığı 2009 yılı için ayrılan 26 milyar 399 milyon 547 bin liralık ödeneğinin yüzde 60.1’ine denk gelen 15 milyar 870 bin 62 bin lira tutarında harcamada bulundu. Bunu, ödeneğinin yüzde 57.8’ini kullanan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü izlerken, Sağlık Bakanlığı altı ayda 12.5 milyar liralık ödeneğinin 6.8 milyar lirasını harcadı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, ödeneklerinin yüzde 51.1’ini, TBMM yüzde 42.1’ini kullanılırken, Milli Eğitim Bakanlığı da 27 milyar 446 milyon 778 bin liralık ödeneğinin yüzde 49.8’ini tüketti.
Hazine Müsteşarlığı ilk yarıda 2009 yılı başlangıç ödeneğinin yüzde 49.3’ünü, Adalet Bakanlığı yüzde 49.7’sini, Dışişleri Bakanlığı yüzde 44’ünü harcarken, Maliye Bakanlığı 57 milyar 844 milyon 92 bin lira olan ödeneğinin yüzde 42.4’üne denk gelen 24 milyar 533 milyon 53 bin liralık harcamada bulundu.
Ulaştırma Bakanlığı da 1 milyar 16 milyon 469 bin liralık ödeneğine karşılık 351.9 milyon liralık harcamada bulunurken, Karayolları Genel Müdürlüğü 4.1 milyar liralık ödeneğinin 1.9 milyar lirasını, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü de 5.2 milyar liralık ödeneğinin 1.6 milyar lirasını kullandı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Enerji Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı, harcama oranları düşük kuruluşlar olarak sıralandı. Altı aylık dönemde 2009 yılı bütçe ödeneğinin sadece yüzde 8.2’sini harcayan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü en tasarruflu kuruluş oldu. Bunu 597.5 milyon liralık ödeneğinin yüzde 16.5’ini harcayan Devlet Planlama Teşkilatı izledi. Enerji Bakanlığı da 465.6 milyon liralık ödeneğinin yüzde 20.4’üne tekabül eden 94.8 milyon lira harcamada bulunurken, Sanayi Bakanlığı 137 milyon 348 bin lira harcamada bulundu. (Radikal)