En enerjik ortaklık

AB üyesi ülkelerle aday ülkeler, Avrupa Enerji Topluluğu kuruyor. Yeni oluşum, Avrupa'daki enerji piyasasının denetlenmesi için tam yetkili olacak. Enerji kavşağındaki Türkiye 'en itibarlı üye' sayılıyor.
Haber: DENİZ ZEYREK / Arşivi

ANKARA - AB çatısı altındaki ülkeler, müstakbel üyelerle birlikte Avrupa Enerji Topluluğu kuruyor. Topluluğun, Avrupa'daki Enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından tam otorite olması bekleniyor. Enerji konusunda dünya çapında önemli bir kavşağa dönüşen Türkiye, söz konusu toplulukta, AB'deki konumundan daha itibarlı olacak.
AB üyesi ülkeler, daha önce Avrupa elektrik enterkonnekte sistemine katılmak isteyen Yunanistan'ın ortaya attığı "Avrupa Enerji Topluluğu" fikrini daha kapsamlı bir şekilde hayata geçiriyor. Hazırlık çalışmalarına 25 AB üyesi ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday ülkeler tarafından yürütülüyor.
Çalışmasına hız verilen topluluğun otorite olması, topluluğa düzenleyici ve denetleyici yetkiler verilmesi hedefleniyor.
Çalışmalar sonuçlandığında Avrupa Enerji Topluluğu tarihi bir anlaşma ile hayata geçirilecek. 'Avrupa Enerji Şartı' niteliğindeki anlaşmaya, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na giden Demir Çelik Anlaşması gözüyle bakılıyor. Anlaşmada belirtilecek bütün hususlar imzacı devletler tarafından bağlayıcı olacak ve bütün ülkeler anlaşmadaki koşullara bağlı kalacak.
Ucuz enerji sağlayacak
Anlaşmada en önemli unsur, Avrupa Enerji Piyasası'nın oluşturulmasıyla ilgili hükümleri içeriyor. Söz konusu piyasanın tamamen liberal olması, adil rekabet ortamının sağlanması hedefleniyor. Oluşacak serbestleşme çerçevesinde Diyarbakır'da hidroelektrik santralında elektrik üreten üretici Portekiz'deki dağıtıcıya (ehil tüketici) elektrik satabilecek. Ehil tüketici sınırının da yıllar içinde tüketiciye kadar inmesi hedefleniyor.
Toplululuk çevreye duyarlı davranacak
Avrupa Birliği içinde siyasi açıdan sıkıntılı bir üyelik süreci yaşayan Türkiye, Avrupa Enerji Topluluğu için yapılan hazırlıklarda 'önemli' ortak konumunda. Yetkililer, bunun nedenini, "Pazar payı, enerji arz güvenliği gibi konularda vazgeçilmez durumda" sözleriyle açıklıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hatlarının yanı sıra, Mavi Akım (Novorrosisk-Samsun), Şahdeniz (Bakü-Erzurum) ve Tebriz-Ankara doğalgaz boru hatları enerji arz güvenliği açısından büyük önem kazandı. Boğazlar'ın ve Boğaz'lardaki yükü azaltacak baypas boru hatlarının da önemi dahil edildiğinde Türkiye'nin Avrupa'ya sağlayacağı katkının, bugüne kadar sağladığı güvenlik konusundaki katkısından daha büyük olacağı vurgulanıyor.
Enerji Şartı'nın en önemli özelliklerinden biri de dünyada hızla ortaya çıkan çevre felaketlerinin önüne geçebilmek. Çevrenin zararlı gazlara karşı güvence altına alınması da girişimin önemli amaçlarından biri.