Enerji haritası değişecek

BP Grubu Rusya, Hazar, Orta Asya ve Afrika Başkan Yardımcısı Richard Paniguian, Bakü-TiflisCeyhan (BTC) petrol boru hattı projesine toplam 4 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi.

İSTANBUL - BP Grubu Rusya, Hazar, Orta Asya ve Afrika Başkan Yardımcısı Richard Paniguian, Bakü-TiflisCeyhan (BTC) petrol boru hattı projesine toplam 4 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi. '3 Denizin Hikâyesi' enerji konferansında konuşan Paniguian, 2008'e kadar BTC boru hattından yılda 350 milyon varillik petrolün dünya pazarına ulaşacağını kaydetti.
BTC boru hattıyla Doğu-Batı enerji koridorunun yaratılmasının küresel önem taşıdığını kaydeden Paniguian, hattın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasından sonra dünya petrol ve doğalgazının yüzde 5'inin Türkiye'den geçeceğini söyledi. Paniguian, "10 ile 20 yıl içinde küresel petrol ve doğalgaz haritası çok değişecek. Türkiye haritanın ortasında yer alacaktır" dedi.
Paniguian Bakü'den Gürcistan-Türkiye sınırına doğalgaz getiren Güney Kafkasya doğalgaz boru hattının da inşa edildiğine değinerek, hattın dünya pazarına günde 1 milyon varilden fazla petrol ve 700 milyon kübik fitin üzerinde doğalgaz sağlayacağını ifade etti.
Tüketim artışının nedeni Çin
Dünyada enerji tüketiminin yüzde 4.3 arttığını belirten Richard Paniguian, Çin'deki talep artışının bu gelişmede önemli payı bulunduğunu, Çin'in petrol talebinin yüzde 15 oranında arttığını, bunun da günde 900 bin varil ilave petrol ihtiyacı anlamına geldiğini kaydetti. Paniguian, dünya petrol tüketimindeki artışın yıllık miktarının ise yüzde 3.4'e ulaştığına dikkat çekti. Petrole olan talebin 1995'e göre yüzde 16 düzeyinde arttığını, bu artışın günde 11.5 milyon varil ek petrol ihtiyacına tekabül ettiğini ifade eden Paniguian, günde 260 milyar kübik fitlik doğalgaz talebinin 1995'teki talebin yüzde 25 üzerinde olduğunu dile getirdi.
Richard Paniguian, enerji talebi artışında, dünyadaki 6.5 milyarı aşkın insanın büyük bir bölümünün bugün ihtiyaç duydukları enerjiyi satın alma gücüne sahip olması ve Çin, Hindistan, Asya ve Latin Amerika'nın birçok bölgesinde refahın yaygınlaşmasının etkili olduğunu vurguladı.