Enerjide 'kömür gazı' dönemi başlıyor

Enerjide yaşanan sıkıntıyı aşmak için 'kömür gazı' projesi gündemde. Sıvılaştırma ve gazlaştırma yöntemiyle kömürden enerji elde etmek için 'kömür gazlaştırma tesisi' kurulması planlanıyor


SERKAN FİDAN / NEVZAT OZAN

ANKARA – Yüksek fiyatlar, petrol ve doğal gaz kaynakları sınırlı olan Türkiye’yi, gittikçe artan enerji ihtiyacını karşılamada farklı arayışlara yöneltiyor. Kömür gazından enerji üretimi, son dönemde rüzgar, jeotermal ve hidrolik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren Türkiye’nin enerjide yeni umudu oldu.


Hükümetin, enerjide alternatif ve yerel kaynaklara ağırlık veren politikası, sektördeki kamu kurumlarını da yeni arayışlara sevk etti. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, temiz kömür teknolojileri ve kömürün Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Teknolojisiyle (IGCC) gazlaştırılması sonucunda, elektrik, sıvı yakıt, kimyasal maddeler ve hidrojen üretilmesi teknolojilerine geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar çeşitli faaliyetler yürüten Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), bu alandaki çalışmalarına hız verdi.

Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili kamu kurumları yetkilileriyle kömür gazından enerji elde edilmesine ilişkin toplantı ve seminerler düzenlenirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile "Linyitlerin Gazlaştırılması-Sıvılaştırılması" konulu müşavirlik hizmeti alımı sözleşmesi imzalandı, Gazi Üniversitesine de "Kömür ve Yeni Ufuklar" başlıklı rapor hazırlatıldı. Böylece, kömürün geleceğiyle ilgili yeni stratejiler geliştirildi ve gelecek döneme ait planlamalar yapıldı. Son olarak geçen hafta da TKİ Genel Müdürlüğünde yapılan "Linyitlerin Gazlaştırılarak Sıvı Yakıt Elde Edilmesi" çalıştayında, kömür gazından enerji elde edilmesi, Türk ve yabancı uzmanlarca enine boyuna tartışıldı. Söz konusu toplantı ve seminerlerde ortaya çıkan görüşler paralelinde TKİ, linyitlerin gazlaştırılması-sıvılaştırılması konusunu öncelikli araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri arasına aldı.

KÖMÜR GAZLAŞTIRMA TESİSİ KURULMASI PLANLANIYOR

Yapılan çalışmalar sonucunda, enerji taşıyan gazlarla ilgili olarak her türlü araştırmanın yapıldığı, merkezi ABD’nin Şikago kentinde bulunan Gaz Teknoloji Enstitüsü (GTI) ile Türk kömürlerine uygulanabilen şimdiki kömür gazlaştırma tekniklerinin incelenme ve değerlendirmesini yapmak üzere sözleşme imzalanması önerisi üzerinde görüş birliğine varıldı. Bu çerçevede Tunçbilek, Soma ve Seyitömer kömürlerinden temsili olarak alınan üç numune, GTI’de test ve analizler yapılmak üzere ABD’ye gönderildi. Kömür gazından enerji elde edilmesi çalışmaları kapsamında, Türkiye’de daha önce azot sanayi tarafından uzun yıllar yurt içi linyitleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olan gazlaştırma teknolojilerinden elde edilen tecrübelerden de yararlanılarak, tamamen TKİ imkanlarıyla, projesi, tasarımı ve her türlü teknik detay hesapları yapılmış bir kömür gazlaştırma tesisi kurulması planlanıyor. Bu amaçla TKİ bünyesindeki Garp Linyitleri İşletmesinde pilot çaplı bir gazlaştırma ünitesinin TKİ tarafından kurulup faaliyete geçirilmesi için çalışmalar hızla ilerlerken, tesisin 2009 yılının ortalarına doğru bitirilmesi hedefleniyor.

"DEĞERLENDİREBİLECEĞİMİZ TEK YERLİ FOSİL YAKIT KÖMÜR"

TKİ Genel Müdürü Dr. Selahaddin Anaç, Türkiye’deki linyitlerin gazlaştırılabilirliğini tespit amacıyla şimdiye kadar üniversite ve bazı araştırma kurumlarından görüş aldıklarını, gazlaştırma konusunda üniversiteler, araştırmacı kuruluşlar ve konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla temasların sürdüğünü belirtti.

"Ülkemizin petrol ve doğal gaz kaynakları sınırlı olduğundan, değerlendirebileceğimiz tek yerli fosil yakıt kömürdür" diyen Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla bu kaynaktan en etkili biçimde yararlanılması ülkemiz açısından öncelikli görülmektedir. Fosil yakıtlara dayalı enerji santralleri için gerek çevreye yönelik yasal düzenlemeler gerekse yüksek verimlilik ve düşük karbondioksit emisyonlarına sahip çözümlerin artarak devam ettiği göz önüne alındığında, ilk defa İngiltere’de kullanılan ve yıllardan beri ticari ölçekte uygulama alanı bulan kömürün gazlaştırılması projesi, son senelerde tüm dünyada öne çıkan kömürün gazlaştırılması tekniğinin ülkemiz açısından da önemini artırmıştır. Dünyadaki iklim değişikliği politikaları ve KYOTO Protokolü doğrultusunda karbondioksit emisyonlarına getirilmesi düşünülen kısıtlamalar düşünüldüğünde, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketiminde payının artacağı, buna karşılık fosil yakıtların payının ise azalacağı bir gerçektir. Bu durumda kömürün doğrudan yakılarak enerji üretiminde kullanımı yerine, doğrudan sıvılaştırma ve gazlaştırma yöntemleriyle değerlendirilmesi en doğru uygulamalardan birisi olacak."

"ENERJİ İTHALATINDA ÖNEMLİ AZALMALAR OLACAK"

Türkiye’nin linyit kaynakları kullanılarak, gazlaştırma reaksiyonlarıyla yüksek basınçta oksijen ve buharla üretilen sentetik gazdan metanol, amonyak, nafta, dizel yakıtı ve kimya endüstrisinin temel maddelerini üretmenin mümkün olduğunu ifade eden Anaç, gazlaştırma teknolojilerinin Türkiye’de bu amaçla kullanılmaya başlanmasıyla, milyarlarca dolarlık ithalat harcamalarında da önemli azalmalar olacağını vurguladı. Selahaddin Anaç, petrol ve doğal gaz fiyatlarının sürekli tırmanışta oluşu ve enerji arz güvenliği tehlikesi nedeniyle, Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, yerli linyit ve kömürlerin kullanımının daha önemli hale geldiğini belirtti.

GAZLAŞTIRMA YAPAN DÜNYA ÜLKELERİ

Son yıllarda gerek enerji ihtiyacını karşılamak gerekse kimyasal madde üretmek üzere, başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinin hızlı bir şekilde kömürün yer altı ve yer üstü gazlaştırmasıyla elektrik, yakıt (sıvı ve gaz), metanol, amonyak gibi çeşitli kimyasal maddeler ve hidrojen üretilmesi konularında yatırım yaptıklarını anlatan Anaç, "Gazlaştırma teknolojisindeki gelişmeler, geleceğin enerjisi olarak tanımlanan hidrojen ve yakıt pillerinin ticarileşmesinde ve hızlı bir şekilde kullanıma girmesinde çok önemli rol alacağını göstermektedir" diye konuştu. Hidrojenin çeşitli potansiyel kullanım alanlarıyla giderek yüksek değerli bir ürün haline geldiğine işaret eden Anaç, "Alternatif temiz bir yakıt olan hidrojenin üretim kaynaklarından biri de kömürün gazlaştırılmasıdır. Kömür sadece bir enerji kaynağı olarak değil, gaz ve sıvı hidrokarbon kaynakları azaldıkça bir hidrojen kaynağı olarak da artan bir önem kazanıyor" dedi. Geleceğin enerji teknolojilerinde önemli bir payı olacağı ifade edilen yakıt pillerinin ihtiyaç duyduğu hidrojenin kömür gazlaştırmayla kolay ve ekonomik bir şekilde elde edilebileceğini ifade eden Anaç, bunun, gazlaştırma teknolojisinin Türkiye açısından ne denli önemli olduğunu ortaya çıkardığını sözlerine ekledi. (aa)

bigPara.com