Enerjide yatırım hareketi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, enerji sektöründe kayda değer bir 'yatırım hareketliliği' olduğunu vurgularken, son aylarda özel sektör kuruluşlarının, başta hidrolik olmak üzere yeni üretim santralları kurmaya dönük taleplerinde artış olduğunu açıkladı.

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, enerji sektöründe kayda değer bir 'yatırım hareketliliği' olduğunu vurgularken, son aylarda özel sektör kuruluşlarının, başta hidrolik olmak üzere yeni üretim santralları kurmaya dönük taleplerinde artış olduğunu açıkladı. Günay, "Enerjide ciddi bir yatırım seferberliği başlamasını bekliyorum, özel sektörü HES yapmaya çağırıyorum" dedi.
Günay, özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özel sektör yatırımcılarının, başta hidrolik santrallar olmak üzere, yenilenebilir kaynaklardan piyasa koşullarında elektrik enerjisi üretmeye olan ilgisinin arttığını söyledi.
'Lisans süreci hızlanacak'
Elektrik enerjisi ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanması açısından bu yatırımların önemini vurgulayan Günay, kurum olarak, tek tek ve çok sayıda firmanın başvurduğu hidrolik santral projeleriyle ilgili lisanslandırma çalışmalarını hızlandırdıklarını anlattı.
Yusuf Günay, "aynı proje için birden fazla şirketin başvurduğu proje sayısı 30'a, kurulu güçlerinin toplamı ise 900 megavata (MW) ulaştı. Bunlardan dördü için şirketlerden tekliflerini topladık. Önümüzdeki dönemde bu süreci hızlandıracağız. Ayrıca tek firmanın başvurduğu proje adedi 58'e, kurulu gücü de bin 400 MW'a ulaştı" diye konuştu.
DSİ'ye müracaat edilerek ilana çıkılan HES projelerinin yıllık üretim rakamlarının 15 milyar kilovatsaat (kWh) olduğunu, EPDK'da başvurusu inceleme ve değerlendirme aşamasında olan projelerin yıllık elektrik üretimlerinin ise 5 milyar kWh'yi aştığını ifade eden Günay, şöyle devam etti:
"Rüzgâr santralları ile birlikte, toplam kurulu gücü 10 bin MW'yi geçen ve yıllık 32 milyar kWh elektrik enerjisi üretecek santrallardan bahsediyoruz. Bu konuda önümüzdeki süreçte ciddi bir yatırım seferberliğinin başlamasını bekliyorum. Hidrolik santral projelerinin hayata geçmesiyle hem ülkenin enerji ihtiyacı karşılanacak hem de iletim hatları sayesinde Türkiye'de üretilen elektrik Avrupa'da kullanılabilecek. Özel sektörü, hidrolik santrallardan elektrik üretmek için yatırıma çağırıyorum."