'Enerji'ye 11.9 milyar dolarlık dava

Enerji Bakanı Hilmi Güler, bakanlığı aleyhine açılan davaların toplamının 11.9 milyar dolar olduğunu söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili görüşmelerde konuşan Hilmi Güler, bakanlığı aleyhine açılan 1.8 milyar dolarlık tahkim davasının...

ANKARA - Enerji Bakanı Hilmi Güler, bakanlığı aleyhine açılan davaların toplamının 11.9 milyar dolar olduğunu söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesiyle ilgili görüşmelerde konuşan Hilmi Güler, bakanlığı aleyhine açılan 1.8 milyar dolarlık tahkim davasının yanı sıra, el konulan ÇEAŞ ve Kepez Elektrik hisselerine sahip olduğunu öne süren Güney Kıbrıs menşeli bir şirketin de devlet aleyhine 'Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi nezdinde 10.1 dolar tazminat talepli tahkim davası açtığını dile getirdi.
CHP'li Akif Hamzaçebi, hükümetin, enerji ihtiyacını özel sektör yatırımlarıyla karşılama hedefini gerçekçi bulmadığını söyledi. Bunun için fiyatın serbest piyasaya göre belirlenmesi gerektiğini belirten Hamzaçebi, ancak Türkiye'de enerji KİT'lerinde çapraz sübvansiyon uygulandığını söyledi. Hamzaçebi, Bakan Hilmi Güler'in heyecanlı görünümünün bakanlığının çalışmalarına yansımadığını savunarak, vizyondki Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmine atıfta bulundu. Hamzaçebi, "Size o sıfatı yakıştırmak istemem ama şu tablo, hokkabazlıktan daha öte bir beceriyi gösteriyor" dedi. CHP'li Mustafa Özyürek de Botaş'ın doğalgaz borcunu ödemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dolaylı olarak Enerji Bakanlığı tarafından finanse edildiğini söyledi.