Enflasyonda çıkış uyarısı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu değerlendirmesinde, ana eğilim korunsa da enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda kesintiye uğrayabileceği ifade edildi.

ANKARA - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu değerlendirmesinde, ana eğilim korunsa da enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda kesintiye uğrayabileceği ifade edildi. 23 Ocak tarihinde yapılan toplantıya ilişkin Para Politikası Kurulu değerlendirmesinde, kısa vadeli öngörülerin, "Yılın ilk çeyreğinde yıllık enflasyonun az da olsa artacağı ve ikinci çeyrekten itibaren ise tekrar düşüş göstereceği" yönünde olduğu bildirildi.
2005'in ilk çeyreğinde gıda, sağlık ve eğitimde yapılan KDV indirimlerinin fiyat artışını sınırladığı, bu indirimin baz etkisi ve aralıkta tütün ürünleri zammının ocak ayı enflasyonuna da yansıyacak olması nedeniyle yıllık enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda kesintiye uğrayabileceği vurgulandı.
'Ana eğilim korunuyor'
Mevcut enflasyon eğilimiyle 2006 hedefi arasındaki farkın 'yüksek olmadığı' tespitine yer verilen değerlendirmede, "özel kapsamlı TÜFE endekslerinin artış hızının 2005'in ikinci yarısında azalması, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devam ettiğini teyit ediyor" denildi.
Değerlendirmede, "Aralık ayında göstergelerde yukarı yönlü hareket gözlense de bu gelişmenin bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceğine karar vermek için henüz erken" yorumuna yer verildi. Hizmet grubu fiyat artışlarındaki katılığın devam ettiği belirtilerek, konut sektöründe arz açığı nedeniyle hızla yükselen fiyatların ilgili hizmet kalemlerinde dönemsel ek baskı oluşturduğu kaydedildi ve "Yüksek enflasyon dönemine özgü fiyatlama alışkanlıkları nedeniyle hizmet fiyatlarının enflasyona olumsuz katkısının 2006'da da devam edeceği tahmin edilmektedir" tespitinde bulunuldu.
Krediler takip ediliyor
Hızlı kredi genişlemesinin, fiyat ve finansal istikrar açısından takip edilmesi gerektiği vurgulandı, ancak "önümüzdeki dönemde talep koşullarının enflasyonun düşüşüne katkısının, geçtiğimiz yıllara oranla daha sınırlı olacağı" tahmini yapıldı. Ham petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede ise söz konusu etkilerin orta vadeli bekleyişleri bozacak düzeyde olmayacağı görüşüne yer verildi.
Kurulun kararlarını verirken gecikmeli etkileri göz önüne alarak, enflasyonun orta vadedeki görünümünün hedeflerle tutarlılığına odaklandığı, gecikmeli etkilerin yoğun olarak görüldüğü dönemin, bir ile bir buçuk yıllık bir zamanı kapsadığı kaydedilen değerlendirme, enflasyon görünümü açısından belirsizlik oluşturan unsurlar da sayıldı. Buna göre uluslararası likidite koşulları veya küresel risk iştahındaki olası dalgalanmalar, risk unsuru oluşturuyor.
Uluslararası fonların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yöneldiği bilgisine yer verilerek "Bu eğilimler tersine dönerse mali piyasalarda dalgalanmalar olabilir" denildi.
Nokta hedef aşılabilir
Değerlendirmede, enflasyonun yüzde 5 olan nokta hedefin üzerinde gerçekleşme olasılığının, altında gerçekleşme olasılığına göre daha yüksek olduğunun altı çizildi. Bu saptamanın temel nedenleri ise hizmet sektöründeki fiyat katılıkları, arz-talebin enflasyona desteğinin azalması, petrol fiyatları ile uluslararası likiditedeki belirsizlik ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlarda bu olumsuzlukları telafi edecek hareketlerin henüz başlamaması olarak sıralandı.
Değerlendirmede kısa vadeli faizlerin sabit tutulmasına karar verildiği hatırlatılarak şöyle denildi: "Orta dönemde kısa vadeli faizlerin yükselme olasılığı, aşağı inme ya da sabit kalma olasılığına kıyasla daha düşüktür. Kısa dönemde ise sabit kalma olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Bu politika perspektifi, enflasyonun 2007 ortalarında hedef patika ile uyumlu olmasını sağlayacaktır."