Enflasyonda iki engel var

Merkez Bankası Başkanvekili Erdem Başçı, yılın ilk çeyreğinde yükselen enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren düşmeye başlayacağını ve üçüncü çeyrekte düşüşün daha da belirginleşeceğini belirterek yıl sonunda yüzde 5 hedefine yakın gerçekleşeceğini açıkladı.

ANKARA - Merkez Bankası Başkanvekili Erdem Başçı, yılın ilk çeyreğinde yükselen enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren düşmeye başlayacağını ve üçüncü çeyrekte düşüşün daha da belirginleşeceğini belirterek yıl sonunda yüzde 5 hedefine yakın gerçekleşeceğini açıkladı. Merkez Bankası'nın 74. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Erdem Başçı, enflasyonda sapmaya neden olabilecek dış kaynaklı riskler arasında petrol fiyatlarını ve uluslararası likidite koşullarındaki değişmeleri saydı.
Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Başçı, dış denge ile ilgili sorunların çözümünün kur veya faizde yapay ayarlamalardan beklenmesinin orta ve uzun vadede kaynak dağılımını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Başçı, enflasyon hedeflemesinde dalgalı kur rejiminin olmazsa olmaz öneme sahip olduğunu belirterek, 2006 ve sonrasında dalgalı kur rejimi temel çerçevesinin korunarak süreceğini ifade etti.
Düşüş ikinci çeyrekte
2006 başından itibaren, açık enflasyon hedeflemesine geçildiğini hatırlatan Başçı, hedefte sapmaya neden olabilecek dış kaynaklı risklere de işaret etti. Başçı, bu risklerin petrol fiyatlarının mevcut düzeyinin çok üzerine çıkarak, 2005'te sınırlı kalan ikincil etkilerin ortaya çıkması, uluslararası likidite koşullarındaki değişmeler gibi döviz kurlarında oynaklığa yol açabilecek gelişmeler olduğunu vurguladı. Başçı, diğer riskleri de 'hizmet enflasyonundaki katılık, tarım ürünleri, enerji ve emtia fiyatları, dolaylı vergi ayarlamaları ve kamu mal ve hizmet fiyat atışları gibi para politikasının kontrolü dışındaki gelişmeler' olarak sıraladı.
Başkanlık tartışması
Öte yandan genel kurulda başkanlık tartışması yaşandı. Banka ortaklarından Selahattin Ergüden, atama krizi nedeniyle hükümet ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ı eleştirdi. "Banka'nın bir bakanın ağzından çıkacak söz için bu duruma gelmesi övünülecek bir durum değil" diyen Ergüden, "Başkanlık seçiminin yapılamaması, kriz çıkması ithal bakan Mr. Derviş kanununun yapısı icabıdır. Kim seçilirse seçilsin fark etmez. Merkez Bankası artık hükümetin emrine göre çalışıyor."
131.4 milyon YTL zarar
Merkez Bankası'nın 2005 Yıllık Raporu'na göre banka geçen yıl 131.4 milyon YTL zarar etti. Bankanın zararı 2004 yılına göre ise 378.3 milyon YTL azaldı. Rapora göre zarar, 'Merkez Bankası bilançosunun yapısından ve uygulanan ekonomik programdan' kaynaklandı. Raporda, "Emisyonun ve YTL Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyünün bilanço içindeki payının çok düşük, yabancı para, varlık ve yükümlülüklerin payının çok yüksek olduğu bir bilanço yapısından, yürütülen program çerçevesinde zarar ortaya çıkması kaçınılmazdır" denildi. İdeal olanın 'hem fiyat istikrarına kavuşulması hem de Merkez Bankası'nın zarar etmemesi' olduğu vurgulandı. Bankanın yıl sonunda YTL işlemlerden net zararı 209.4 milyon YTL, yabancı para işlemlerinden yıl sonu kârı ise 77.9 milyon YTL oldu.
Öte yandan bankanın 74. olağan genel kurulunda banka meclisinin 30 Nisan 2006'da boşalacak iki üyeliğine İlker Parasız ve Durmuş Yılmaz yeniden seçildi. Denetleme Kurulu'nun yine aynı tarihte boşalacak üyeliği için de Necdet Şensoy yeniden göreve getirildi.