Engelliye 2006'da emlak vergisi yok

Maliye Bakanlığı emlak vergisi muafiyetini, engellileri de kapsayacak şekilde genişletti.

ANKARA - Maliye Bakanlığı emlak vergisi muafiyetini, engellileri de kapsayacak şekilde genişletti. 200 metrekareyi geçmeyen konuta sahip olan engelliler 2006 yılında vergi ödemeyecek. Maliye Bakanlığı'nın, Emlak Vergisi Genel Tebliğine göre, Türkiye sınırları içinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan, tek meskende hisseye veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, bu meskenleri için Bakanlar Kurulu'nca 2006 yılına ait belirlenen indirimli (sıfır) bina vergisinden yararlanacak.
Bunun için sağlık kurulu raporu ile engelli durumunu belgeleyen mükellefler ilgili belediye başvurarak muafiyletten yararlanabilecek. Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere geliri olmadığını belgeleyenler, geliri sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylıktan ibaret olanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri de emlak vergisi muafiyetinden yararlanıyor. Öte yandan, motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidinin bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.