Enka'ya kötü haber Danıştay'dan geldi

Danıştay, İzmir'de Enka-Intergen tarafından yap-işlet modeliyle kurulan doğalgaza dayalı elektrik santralının üretim faaliyetinin devamı yolundaki Bakanlar Kurulu prensip kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay, İzmir'de Enka-Intergen tarafından yap-işlet modeliyle kurulan doğalgaza dayalı elektrik santralının üretim faaliyetinin devamı yolundaki Bakanlar Kurulu prensip kararının yürütmesini durdurdu. Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Vakfı'nın (KİGEM) açtığı dava üzerine Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile Enka Intergen konsorsiyumu arasında imzalanan sözleşmenin yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davayı kabul etmişti. Santralın kapanma tehlikesinin ortaya çıkması üzerine Bakanlar Kurulu 22 Ağustos 2005 tarihinde, santralın çalışmasında kamu yararı bulunduğu yönünde prensip kararı almıştı.
KİGEM, Bakanlar Kurulunun bu prensip kararının da iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, bu davanın ilk aşamasını sonuçlandırdı. Daire, dava esastan sonuçlandırılıncaya kadar söz konusu Bakanlar Kurulu prensip kararının yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Öte yandan Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın alınan karara itiraz etmesi bekleniyor.