Erdemir beklemede

Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Parlak, Erdemir'in özelleştirilmesi konusunun...

ANKARA - Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Parlak, Erdemir'in özelleştirilmesi konusunun, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 14-18 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantısının ardından, ilk kurul toplantısında değerlendirileceğini söyledi. Kurulun gündeminde TMSF'nin çimento fabrikalarının kamu satışlarının da olduğuna işaret eden Mustafa Parlak, bununla ilgili sektörün hassasiyetine göre konunun ele alınacağını kaydetti. Çimento fabrikalarına ilişkin kararın kısa bir sürede verilmesinin de mümkün görülmediğine dikkat çeken Parlak, bu konuda daha çok bilgiye, pazar analizlerine, bölgesel değerlendirmelere ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.