Erdemir'e Danıştay'dan durdurma

Danıştay 13. Dairesi, Erdemir'in Oyak Grubu'na devrine izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini usul eksikliği gerekçesiyle durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Erdemir'in Oyak Grubu'na devrine izin veren Rekabet Kurulu kararının yürütmesini usul eksikliği gerekçesiyle durdurdu. Daire, kurulun yedi yerine sekiz üye ile karar aldığı gerekçesiyle durdurma kararı alırken, Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak idari dava daireleri genel kuruluna itiraz edeceklerini, itiraz kabul edilmezse kararı yedi üyeyle toplanarak alacaklarını söyledi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası'nın, Erdemir'in özelleştirilmesinde devire izin veren Rekabet Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davanın ilk aşaması sonuçlandı. Oybirliğiyle devire izin veren kararın yürütmesini durduran Danıştay 13 Dairesi, kararını kurulun, Erdemir'in devrine izin veren kararın yedi üye yerine sekiz üyeyle aldığı ve bunun yasaya aykırı olduğu gerekçesine dayandırdı.
'Sekiz filli üye var'
Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, Radikal'e yaptığı açıklamada Temmuz 2005'te yapılan yasa değişikliğiyle Rekabet Kurulu üye sayısının 11'den 7'ye düşürüldüğünü, ancak fiili üye sayısı sekiz olduğu için üye sayısı yediye inene kadar sekiz üyeyle toplanılmasına ilişkin yasaya geçici bir madde konulduğunu hatırlattı.
Ancak. daha sonra ortaya çıkan tereddütler çerçevesinde Danıştay 1. Daires'nden istişari görüş istediklerini belirten Başkan Mustafa Parlak sözlerine şöyle devam etti:
"1. Daire, sekiz üyeyle toplanabileceğimiz yönünde görüş verdi. Ama bizim asıl ilgili olduğumuz 13. Daire, yasanın kurulun yedi
üyeden oluştuğuna dikkat çekerek, usul yönünden sekiz üyeyle toplanılmasını uygun bulmadı. Kurul bir süredir yedi üyeyle toplanıyor ve karar alıyor. Çıkan karar için itiraz edeceğiz. Bu karar özelleştirme sürecini etkilemez."
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise, Erdemir'in devrinin, yasal dayanaktan yoksun kaldığını savunup, "Derhal kamuya iade edilmeli" dedi.