Erdemir'e durdurma: Danıştay'dan ikinci kez fren

Danıştay, Erdemir özelleştirilmesinde kılı kırk yarıyor. 13. Daire, Rekabet Kurulu'nun Erdemir ihalesine onayından sonra, satışın dayandığı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının da yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13'üncü Dairesi, Erdemir'in OYAK'a satışına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay, bu kararını, Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına dayandırdı.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın açtığı davada, 13. Daire'nin 14 Haziran'da aldığı karar, taraflara tebliğ edildi. Satışın yapılmasına izin veren ÖYK kararının, Rekabet Kurulu'nun (RK) oluruna dayandığı belirtilen kararda, RK kararının yürütmesinin durdurulduğu anımsatıldı. Kurulu'nun yedi kişiyle karar alması gerekirken, sekiz kişiyle Erdemir için karar aldığını kaydeden Danıştay, "Rekabet Kurulu kararı esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemin hukuki dayanağı kalmamıştır" sonucuna vardı. Bu nedenle, 1 Aralık 2005 tarihli ÖYK kararının yürütmesi, dava sonuçlanıncaya kadar oybirliğiyle durduruldu. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, kararın, özelleştirmelerdeki aceleciliği ve dolayısıyla kamu yararına uygunluk değerlendirmesinin yeterince yapılmadığını ortaya koyduğunu ileri sürdü.
Kurulu kararının iptal süreci üst kurulların üye sayısını azaltan yasal düzenlemenin yapılmasıyla başlamıştı. Kurulun 11 olan üye sayısı, üst kurulların aynı yapıya sahip olmasını ve üye sayılarının yedide eşitlenmesini öngören üst kurullar yasa taslağı dikkate alınarak, ilk yasa değişikliğiyle yediye düşürülmüştü.
Üye sayısının yedinin üzerinde olduğu da dikkate alınarak geçici düzenlemeye yapılan yasada, üye sayısı yediye düşene kadar, yediden fazla üyenin katılımıyla toplanılabileceği hükmüne yer verilmişti. Üye sayısı sekize inince oyların eşitliği halinde karar alma sorunu yaşanacağı tartışmaları üzerine, kurum, Danıştay'dan görüş istemişti. Danıştay 1. Dairesi sekiz üyeyle karar alınabileceğini bildirse de Danıştay 13. Dairesi, sekiz üyenin kararıyla Erdemir'in satışına izin veren kararı bu nedenle bozmuş ve kurulun yedi üyeyle toplanması gerektiğini vurgulamıştı.
Rekabet: Satış tamamlanır
Buna karşın Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, Erdemir'in satışına ilişkin kurulun yeniden karar alıp işlemi tamamlayacağını belirtti. Parlak, "Erdemir'le ilgili Rekabet Kurumu kararının yürütülmesinin durdurulması kararının usulü bir eksikliğe dayanıyor" dedi.