Erdemir'e ek süre

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir) özelleştirme ihalesinde ön yeterlilik başvuru tarihi 8 Temmuz'dan 14 Temmuz'a uzatıldı. 26 Eylül 2005 olarak belirlenen son teklif tarihinde ise değişiklik yapılmadı.

ANKARA - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir) özelleştirme ihalesinde ön yeterlilik başvuru tarihi 8 Temmuz'dan 14 Temmuz'a uzatıldı. 26 Eylül 2005 olarak belirlenen son teklif tarihinde ise değişiklik yapılmadı.
Kamunun elindeki yüzde 46.12 oranındaki hisse, blok olarak satılacak.
İhaleyi kazanan firma veya firma grubu, Erdemir'in yüzde 3.17'sini oluşturan Türkiye Kalkınma Bankası'na ait hisseleri de aynı koşullarla satın alacak.
İhale ilanında ön yeterlilik kriterlerinde de bazı değişiklitlere gidildi. Yapılan değişiklikle, ön yeterlilik başvurusunda bulunan tüzelkişinin ya da ortak girişim grubunun lider şirketinin Türkiye Odalar ve Borsalar Yasası'na göre sanayi tanımına uygun en az iki yıl aktif faaliyette bulunma koşulu, başvuracak şirketler lehine genişletildi.
Başvuracak tüzelkişinin ya da ortak girişim grubu lider şirketinin doğrudan kontrol ettiği ve yüzde 50'den fazla hissesine sahip olduğu şirketin, bu koşulu yerine getirmesi de yeterli olacak. İhale komisyonu, ön yeterlilik için 14 Temmuz tarihine kadar başvuruları alacak ve bunları takip eden 5 işgünü içinde değerlendirecek.