Erdoğan Paksoy'u uyardı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, kamuyu zarara uğratan ve 'hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu' işlediğini öne sürdüğü Aycell yöneticilerinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesi istemine onay vermedi.

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, kamuyu zarara uğratan ve 'hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu' işlediğini öne sürdüğü Aycell yöneticilerinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesi istemine onay vermedi. Erdoğan eski yöneticilerin uyarılmasına, haksız edinildiği düşünülen bir paranın tahsiline onay verdi.
Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) Aycell'e ilişkin 2003 yılı raporuna göre, şirkette genel müdür, genel müdür yardımcısı ve danışmanlara, 'ortalama yasal ücret tavanından' fazla ücret bağlandı. Bu konuda YDK'nın isteği ile Hazine'ce yapılan uyarılara rağmen Türk Telekom A.Ş. ve Aycell yasalara aykırı bu durumu sürdürdü.
Bunun üzerine YDK, 'ivedi durum raporu' hazırladı. Bu rapor üzerine, Başbakanlık Teftiş Kurulu soruşturma başlattı. Hazırlanan raporda, Başbakanlık ve Hazine'nin bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın talimatı ve mevzuata aykırı olarak, Aycell yönetiminin yüksek serbest ücretlere soruşturma aşamasında da yüzde 15 zam verdiği ve bunu uyguladığı bilgisi yer aldı.
Raporda, "Şirket yönetiminde yetkilerine verilen kamu kaynağını sorumlulukla kullanmayan, bu suretle kamu zararına yol açan Aycell Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cahit Paksoy, Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanvekili Osman Dur, üyeler Osman Yıldırım Çoşkun, Erkan Topal ve İhsan Elhan'ın durumunun, 'hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal' hükümlerine uyduğu cihetle haklarında kamu davası açılması ve gereğinin takdir ve ifası için raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi, Cahit Paksoy ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle ilgili idari yaptırımların ilgili makamca takdirinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi. Raporda, Başbakanlık makamının uygun görmesi halinde, fazla
ödenen ücretlerin Başbakanlığa bildirilmesi ve bu ücretlerin Aycell Yönetim Kurulu üyelerinden tahsili ve raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi istendi.
Ancak, Başbakanlığa sunulan bu onay teklif yazısı, Erdoğan tarafından, 'raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi' şıkkı hariç diğerleri 'uygun' görülerek onaylandı. Oysa, eski Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ı Yüce Divan'a gönderen olayda da, YDK raporlarına göre, Halkbankası'nı zarara uğratan bürokratlarla ilgili olarak Teftiş Kurulu'nca hazırlanan raporun gereği yapılmamış ve bir buçuk yıl Özkan'ın masasında bekletilmişti.