Erdoğan'a AKP'li belediye şikayeti

Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek bazı AKP'li belediyeleri Türk-İş üyesi işçilere Hak-İş Konfederasyonu'na üye sendikalara geçmeleri yönünde baskı yaptıkları gerekçesiyle şikâyet etti.
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek bazı AKP'li belediyeleri Türk-İş üyesi işçilere Hak-İş Konfederasyonu'na üye sendikalara geçmeleri yönünde baskı yaptıkları gerekçesiyle şikâyet etti. Kılıç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde de (ASKİ), 'kanuna karşı hile yoluna gidilerek' işçilerin işten atıldığını kaydetti. Başbakanlık'ta Erdoğan'ı ziyaret eden Kılıç görüşmede çalışma yaşamının sorunlarını içeren bir rapor sundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerdeki durumla ilgili açıklamaları
'hayretle' karşıladığını ve not aldığını söyledi.
Türk-İş Başkanı Salih Kılıç enerji ve şeker fabrikalarındaki özelleştirmelerin de pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti. Raporda acil çözüm bekleyen sorunlar şöyle sıralandı:
AKP'li belediyeler: Bazı AKP'li belediyelerde, Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçilere baskı yapılmakta ve bu işçilerden Hak-İş Konfederasyonu'na üye Hizmet-İş'e zorla geçmeleri istenmektedir. Bu durum son zamanlarda özellikle Isparta ve Gaziantep belediyelerinde yoğun olarak yaşanmaktadır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİ'de Belediye-İş üyesi işçiler, hiçbir haklı gerekçe göstermeden işten çıkarılmak istenmektedir. ASKİ yönetimi tarafından kanuna karşı hile yoluna gidilmekte ve yıllarını bu kuruma vermiş işçiler 29'şar kişi halinde işten atılmaktadır.
Geçici işçilerin kadroya alınması: Bazı kamu işyerlerinde halen geçici işçi istihdamı devam etmektedir. Bu işçiler emeklilik haklarını elde etmeden 10-15 yıldır geçici işçi olarak çalışıyorlar.
Şeker sanayii: Kârlı fabrikaların öncelikli olarak özelleştirilmesi halinde, eski teknolojiyle üretim yapan fabrikalar kapanacak, pancar tarımı ve şeker üretimiyle ilgili sektörel istihdam daralacak, yaklaşık 6 milyon kişi bu gelişmeden doğrudan etkilenecektir. Köyden kente göç olgusu, büyük kentlerde güvenlik sorunu ve terör olgusu olağanüstü boyutlara ulaşacaktır.
Özelleştirme mağdurları: Özelleştirmeler sonucu işsiz kalan işçilerin kamu işyerlerinde geçici olarak istihtam edilmeleri sorunu bir miktar hafifletmiştir. Ancak bu işçilere uygun branşta iş verilmemiş ve sosyal haklara sahip olmamaları hüküm altına alınmıştır.
İstihdam vergilerinin düşürülmesi: Türkiye ücretten yapılan kesintilerin yüksekliği bakımından OECD ülkeleri arasında en başta geliyor. Türkiye'de 'düşük ücret' temelinde biçimlenecek ekonomik ve sosyal politikalarla huzur sağlanamaz.
Sendikal örgütlenme: Örgütlenme sürecinde yasal prosedürün yanı sıra, karşılaşılan en büyük engel işverenin engelleyici tutumudur. Sendikalara üye oldukları için 15 bin üye işten çıkarıldı. 2006'da bu sayıda artış oldu.
Avrupa sosyal şartı: Hükümet, Avrupa Komisyonu ilerleme raporlarındaki uyarılara rağmen, Avrupa Sosyal Şartı'nın sendikal haklarına çekince koyma tutumunu sürdürüyor. Bu maddelerdeki çekincenin kaldırılması, sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkının yaygın kullanımının önünü açacaktır.