Erdoğan'a sosyal güvenlik mektubu

Türk-İş, TBMM'nin gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik Reformu'yla getirilmek istenilen düzenlemelerle...

ANKARA - Türk-İş, TBMM'nin gündeminde bulunan Sosyal Güvenlik Reformu'yla getirilmek istenilen düzenlemelerle, çalışanların yükümlülüklerinin artırılmasının ve haklarının daraltılmasının dayatıldığını ileri sürerken, bu görüşünü Başbakan Erdoğan'a da aktardı.
Türk-İş Başkanı Salih Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan'a çalışma yaşamının ve sendikal hareketin içinde bulunduğu sorunları içeren bir mektup sunan Türk-İş, yeni vergi düzenlemeleri, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, kayıt dışı ekonomi, SSK hastanelerinin devri ve özelleştirme nedeniyle işsiz kalanların yaşadığı sorunları aktardı. TBMM gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformuna da dikkat çeken Türk-İş, reform diye sunulan düzenlemelerle getirilmek istenen sistemin çözüm üretmeyeceğini kaydetti. Mektupta şu görüşlere yer verildi:
"Getirilmek istenen düzenlemeler, yalnızca yükümlülüklerin artırılmasına ve hakların daraltılmasına dayanmaktadır. Bu anlayışla sürdürülebilir bir sistemin oluşmasını mümkün görmemektediz. Oysa sorunun çözümü basittir; birincisi aktüeryal dengenin, aktif-pasif dengesi üzerine oturtulması, ikincisi de kurumun özerk yapıya kavuşturulmasıdır. Bunlara tasarıda yer verilmemiştir. Getirilecek düzenlemeyle, sisteme karşı olan güven kaybedilecek ve kayıt dışı istihdam daha da büyüyecektir."
'Gazeteciler sendikasız'
Türk-İş'e bağlı sendikaların yaşadıkları ağır sorunlara da değinilen mektupta, gazetecilerin sendikasızlaşmasına da değinildi. Mektupta, gazetecilerle ilgili şunlar kaydedildi:
"Gazetecilerin büyük çoğunluğu iş yasalarından ve sendikal haklardan yararlanma olanağı bulamamaktadır. İşverenlerin ağır baskısı ve yönlendirmesi altında görev yapmak zorunda kalan gazetecilerin, sendikal örgütlenmesinin yetersiz düzeyde kalması demokratikleşmenin önünde engel oluşturmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Anadolu Ajansı'ndaki toplusözleşme hükümlerini, diğer gazete, ajans ve televizyon işyerlerinde de uygulanmasına ilişkin teşmil isteminin Bakanlar Kurulu'nda bir an önce karara bağlanması yönünde gerekli çabanın gösterilmesi, başta gazeteciler olmak üzere tüm çalışanları memnun edecektir."