Erdoğan'ın üç hedefi var

Ekonomik Sosyal Konsey'e (ESK) konseyin yapısını değiştirecek yeni model sunuldu. Buna göre, ESK'nın yapısı sivilleştirilerek, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilecek.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi
NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Ekonomik Sosyal Konsey'e (ESK) konseyin yapısını değiştirecek yeni model sunuldu. Buna göre, ESK'nın yapısı sivilleştirilerek, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilecek. 'Özerk' bir yapıya kavuşturulması düşünülen ESK, 12'şer kişilik 4 grup halinde 48 kişiden oluşacak. Hükümetten katılım bakan düzeyinde değil, teknik düzeyde olacak. TÜSİAD, ESK'ya yine TOBB kontenjanından katılacak.
Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) 17 ay aradan sonra dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının girişinde açıklama yapan Erdoğan, işsizlik ve kayıt dışı ekonomi ile kadınların istihdama katılımının artırılmasının hükümetin öncelikleri olduğunu belirtirken, bu konuları çözmek için kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, müzakerelerinin başlayabilmesi için şart koşulan Uyum Protokolü metnine ilişkin mektubun AB'den beklendiğini de vurguladı. Açılış konuşmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrıldığı öğrenildi.
ESK'ya AB modeli
Toplantıya katılan bütün sivil toplum örgütleri 'işsizlik' konusuna dikkat çekti. Türk-İş, hükümetin özellikle özelleştirmeye ve sendikal haklara ilişkin yaptığı yasal düzenlemelerde taraflara danışmamasını eleştirirken, Hak-İş de kadın-erkek eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele konusunda yetersiz kalındığını belirtti. TİM ve TOBB ise ihracat ve ithalata ilişkin rapor sundu. Raporda, reel ücretin işverene maliyetinin arttığı belirtildi. Döviz fiyatlarının düşük kalmasının üreticileri 'ara malı ve hammadde' konusunda dışarıya yönelttiği, bu nedenle dış ticaret açığının büyüdüğüne vurgu yapıldı. TİM ve TOBB'un raporunda, düşük döviz fiyatlarının sadece ihracatçıyı değil, iç piyada üretim yapan firmaları da zor durumda bıraktığı savunuldu.
Toplantıda, işçi ve işveren örgütleri ESK'yı AB standartlarına kavuşturacak 'yeni model'i hükümete sundu. Sivil toplum örgütlerinin üzerinde anlaştığı yeni modele göre; ESK, 12'si işçi, 12'si işveren, 12'si bazı oda ve memurların temsilcileri, 12'si ise hükümeti temsilen katılacak ekonomi bürokratları olmak üzere 48 kişiden oluşacak. TÜSİAD yine TOBB bünyesinde toplantılara katılabilecek. ESK'nın başkanı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin kendi aralarında yapacağı seçimle belirlenecek. Dönemler itibarıyla başkan yenilenecek. Özerk bir yapıya kavuşturulması planlanan ESK'nın ayrı bütçesi de olacak. ESK 'danışma organı' şeklinde çalışacak. Çalışma hayatı başta olmak üzere bazı kanunlar ESK'da tartışıldıktan sonra Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.
Sivil toplum örgütleri ESK'yı yeniden yapılandıran yasanın nisan ayında çıkarılmasını istedi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise ESK'yı önemli bir platform olarak gördüklerini belirtirkern, sivil toplum örgütlerinin hazırladığı taslak metnin öneri niteliğinde olmadığını, bunun üzerinde hükümetin çalışacağını, daha sonra taslağın nihai hale getirileceğini dile getirdi.
Sivil toplumdan uyarı
Edinilen bilgilere göre, toplantıda işveren örgütleri istihdam yaratılamamasını maliyetlerin yüksekliğine bağladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Maliyetler yüksek olduğu için biz yurtdışındaki istihdama kaynak aktarıyoruz. Ara malı, hammadde ithalatı yapıyoruz. Ülkemizde bunlar olmasına rağmen bunları ithal etmek zorunda kalıyoruz" dediği öğrenildi. TİM Başkanı Oğuz Satıcı ise tekstil kotalarının kaldırılmasıyla sektörün zor duruma düştüğünü hatırlatarak, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet etti. Satıcı, büyük bankaların kredileri gününden önce geri çağırmaya başladığını, bu nedenle sıkıntıya düştüklerini, reel sektöre kaynak yaratılmazsa hükümete destek olmayacaklarını belirtirken, "1 yıl daha böyle bir stand-by'ı biz sürdüremeyiz" dedi. İşverenlerin enerji maliyetleriyle ilgili şikayetleri üzerine Enerji Bakanı Hilmi Güler 'maliyetleri düşürme' sözü verdi. Toplantıda işçi örgütleri de hükümetten işverenin üzerindeki yüklerin indirilmesini talep etti. İşçi örgütlerinin de hükümete 'işverene yardımcı olun, onlar da istihdam olanağını artırsın' dediği öğrenildi.
TÜSİAD katılmadı
ESK'ya davet edilmesine rağmen TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı'nın katılmaması dikkat çekti. Sabancı, İstanbul'daki 6 Mart gösterilerinde kadınların polis tarafından dövülmesini eleştirmişti. Erdoğan da TOBB Yönetim Kurulu'nda Özdemir Sabancı suikastını kastederek, Ömer Sabancı'yı "Amcasının katillerini ne yargılayan, ne de iade eden Brüksel'den yana tavır almak ve onların istediği şekilde demeç vermekle" suçlamıştı.
Kurul üyesi olmayan TÜSİAD toplantılara Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oluru ve TOBB'un daveti üzerine katılıyordu. TÜSİAD'ın dün yapılan toplantıya da çağrıldığı, ancak "program yoğunluğunu" gerekçe göstererek katılmadığı bildirildi. Kurulun son toplantısında da DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, üye olmadığı halde TÜSİAD'ın katılmasını eleştirmiş ve toplantıyı terketmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, TÜSİAD'ın kendisinin isteği üzerine ESK toplantısına çağrıldığını belirtirek, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'ye tepki göstermişti.