Eş rızası ile kefalet eskiye yürümeyecek

ANKARA - Borçlar Kanunu’nun genel işlem koşulları, kısmi ödemeli satışlar, kira, hizmet ve kefalet sözleşmesine ilişkin koruyucu hükümleri geriye yürümeyecek. Yani kefil olmada eş rızasının aranması ve kiracıyı koruyan hükümler yasanın yürürlüğünden önce yapılan sözleşmeler için geçerli olmayacak.
TBMM Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’nun yürürlük ve uygulama şeklini düzenleyen tasarı kabul edildi. Geçen hafta TBB tasarının bazı maddelerine karşı çıkması ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in konuyu ekonomiden sorumlu bakanlarla istişare etmek istemesi nedeniyle nedeniyle görüşmeler ertelenmişti. Dün yapılan ve TBB temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümetin de onay vermesiyle bu kurumun itirazları dikkate alınarak ‘Özel Durumlara İlişkin Hükümler’ tasarıdan çıkarıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP’li üyeler, çıkarılan maddelerle Borçlar Kanunu’nun getirdiği yeniliklerin bozulduğunu, eski sisteme geri dönüldüğünü ifade ettiler. CHP’liler, bazı çıkar gruplarının, düzenlemenin kendileriyle ilgili maddelerini ‘kendi yararına yapma’ çabası içine gidiklerini savundular.
Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ise “Reformu, kimi baskılara rağmen gerçekleştirdik. Ancak, geriye yürürlüğü genel olarak yapmak yanlıştır. Tasarının ilk maddelerinde geçmişe yürürlüğün nasıl olacağı zaten belirtilmiş. Borçlar Kanunu, kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanacaktır” dedi. İyimaya, CHP’li Turgut Dibek’in, “Geçen toplantıda bu maddelere itiraz eden Bankalar Birliği temsilcileri niye yok? Nereden biliyorlardı bunların tasarıdan çıkacağını?” sorusuna da “Kendilerine davetiye göndermedim” dedi.

Tasarıdan çıkarıldı
Tartışmaların ardından Borçla Kanunu tasarının genel işlem koşulları, kısmi ödemeli satışlar, kira, hizmet ve kefalet sözleşmesine ilişkin maddelerinin yer aldığı ‘özel durumlara ilişkin hükümler’ bölümü, AKP’li üyelerin verdiği önergeler yasa tasarısından çıkarıldı.
Buna göre, meclis gündemindeki  Borçlar Kanunu Tasarısı’nın yasalaşması halinde, yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadığına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükteyken gerçekleşmişse, o kanun hükümleri uygulanacak. (Radikal)