Eski bakana gelen esrarengiz havale

Üç partiden isimler
TBMM Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu'nun raporunda dört bakan suçlandı. Raporda eski Maliye bakanları ANAP'lı Sümer Oral, DSP'li Zekeriya Temizel ile eski Devlet Bakanı MHP'li Tunca Toskay için Meclis soruşturması istendi.
Vakıf yoluyla satış
Raporda, TASİŞ'ten ihtiyaçlara karşılık Şırnak Valiliği'ne aktarılan petrolün, bir vakıf üzerinden ucuza satılarak devletin zarara uğratıldığı belirtildi. TASİŞ Genel Müdürü Ali Yıldırım'ın tahsislerle ilgili yazılarında Oral ve Temizel'in de imzaları bulunuyor.
Bir garip işlem
Komisyon, eski ANAP'lı Devlet Bakanı Salih Yıldırım'ın hesabına, yine kendisi tarafından Londra'dan yollanan 663 bin YTL havaleyi de rapora aldı. Ali Yıldırım'ın kardeşi Salih Yıldırım için Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan soruşturma da talep edildi.
Irak'tan ithal izni
Raporda Tunca Toskay'a yöneltilen suçlama ise şöyle: 1999-2001 yılları arasında dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı olarak dört şirkete verilen Irak'tan ham petrol ithal izni nedeniyle devlet zarara uğradı; 361 milyon YTL vergi kaybı meydana geldi.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi
ZİHNİ ERDEM / Arşivi

ANKARA - TBMM'de kurulan Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu, eski Maliye bakanları ANAP'lı Sümer Oral ve DSP'li Zekeriya Temizel ile eski Devlet Bakanı MHP'li Tunca Toskay hakkında Meclis soruşturması açılmasını istedi. Eski Devlet Bakanı ANAP'lı Salih Yıldırım'ın banka hesabına kendisi tarafından Londra'dan gönderilen 663.3 bin YTL'lik havale komisyon raporuna girdi. Yıldırım'ın havalesiyle ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun soruşturma yapması talep edildi.
Üç eski bakan ve Yıldırım'ın yanı sıra 15 ayrı konuda soruşturma ve inceleme talebinde bulunulan komisyon raporunda, TASİŞ'ten Şırnak Valiliği'ne aktarılan petrolün bazı şirketlere ucuz fiyata satılarak devletin zarara uğratıldığı belirtildi. Hazırlanan rapora göre, Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Habur İşletme Şube Müdürlüğü'nde, Irak'tan gelen kamyonlarda mutat depo fazlası olarak el konulan mazotun önemli bir kısmını oluşturan 40 bin tonluk bölümü, ildeki kamu kurumlarının ihtiyacı için Şırnak Valiliği'ne tahsis edildi. Ancak, bunun sadece 2.6 bin tonluk bölümü kamu kuruluşlarına düşük ücretle devredildi.
1998-2002 arasında gerçekleşen bu işlem sırasında valiliğe aktarılan mazotun geri kalan bölümünün, Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfı'na ait Şırgintaş adlı şirkete devredildiği kaydedilen raporda, Şırgintaş'ın ise bu petrolü piyasa fiyatının oldukça altında bedelle başta Şırnak Petrolcülük olmak üzere çeşitli şirketlere sattığı belirtildi. Raporda, devletin bu yolla 8.2 milyon YTL zarara uğradığı, zararın bugünkü karşılığının ise 18.8 milyon YTL olduğu ileri sürüldü.
Komisyon talebi
Eski Devlet Bakanı Salih Yıldırım'ın kardeşi TASİŞ Genel Müdürü Ali Yıldırım'ın, tahsislerle ilgili yazılarının dönemin Maliye Bakanları Oral ve Temizel tarafından onaylandığı ifade edilen raporda, her iki bakan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulması önerildi. Raporda, Şırnaklı olduğu bildirilen Ali Yıldırım hakkında Maliye Bakanlığı'nca, dönemin Şırnak valileri hakkında da İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca soruşturma ve inceleme yapılması istendiği bilgisine yer verildi.
Raporda, çalışmaları devam ederken komisyona gelen ihbara da yer verildi. Rapora göre, komisyona, dönemin TASİŞ Genel Müdürü Ali Yıldırım'ın kardeşi ve eski Devlet Bakanı Salih Yıldırım adına Demirbank'ın Ankara şubelerinden birine Şırnak'ta bulunan ve TASİŞ'in dolaylı olarak motorin tahsisi yaptığı bir şirketten yüklü para transferi yapıldığı ihbarı geldi.
Londra'dan havale
Komisyon yaptığı araştırmada Salih Yıldırım adına Demirbank (HSBC Bank) Yıldız Şubesi'ne 28 Ocak 2004'te 663.294.492.230-TL (663.3 bin YTL) paranın yine kendisi tarafından Londra'dan transfer edildiğini, buradan da Demirbank Yıldız Şubesi'ndeki Mehmet Salih Yıldırım adına kayıtlı 841-1006990 No'lu hesaba aktarıldığını tespit etti. Yine eşi Çiğdem Yıldırım adına aynı banka şubesinde kayıtlı bulunan 841-1007695 No'lu hesabın hareketleri incelendiğinde ise, 10 Temmuz 2004 tarihinde yurtdışına 51.849.840.000-TL transfer yapıldığı belirlendi.
Komisyonun raporunda, "Doğrudan Şırgintaş A.Ş.'ye yapılan motorin tahsisleri ile ilişkili olmamasına rağmen konunun daha detaylı araştırılması amacıyla Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir" denildi.
Toskay'a suçlama
Raporda, 1999-2001 yılları arasında, dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın imzasıyla Irak'tan dört şirkete ham petrol ithal izni verilerek, bu firmaların 123 milyon 390 bin dolar kazanç elde etmesine olanak sağlandığı ileri sürüldü.
Raporda, bu ithalat işlemi sırasında taşımada kullanılan araçların normalin iki katı mazotu depolarında getirmesine izin verilmesiyle de 361.2 milyon YTL vergi kaybına yol açıldığı iddia edildi.
Söz konusu tankerlerin Kuzey Irak'tan geçerken bölgedeki etnik gruplara ton başına ortalama 5 dolar ödeme yaptığı ifade edilen raporda, bu şekilde yapılan ödemelerin toplam tutarı da 41 milyon dolar olarak hesaplandı. Raporda, Tunca Toskay hakkında, raporda adı anılan dört firmaya çıkar sağlamak suretiyle devleti zarara uğrattığı iddiasıyla, görevi kötüye kullanmaktan Meclis soruşturması açılması istendi. Aynı konu nedeniyle o dönemde Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda görevli personel ile dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar hakkında da soruşturma açılması talebinde bulunuldu.