Esnafa kolaylık yürürlükte

Temmuz ayında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırları genişleyen büyükşehirlere devredilen belediyelerdeki küçük esnafa vergi kolaylığı getiren Bakanlar Kurulu kararı, cuma günkü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Temmuz ayında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırları genişleyen büyükşehirlere devredilen belediyelerdeki küçük esnafa vergi kolaylığı getiren Bakanlar Kurulu kararı, cuma günkü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu dolayısıyla sınırları genişleyen büyükşehirlere devredilen belediyelerdeki küçük esnafın tamamı, 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere basit usul yerine gerçek usulde vergilemeye tabi olacaktı. Kararname çıkmasaydı, sadece Kandıra'da 800 esnaf, yılda yaklaşık 250 milyon lira vergi ödemekteyken bir anda milyarlarca lira vergi ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktı.
Karar uyarınca, 2004 yılı Temmuz ayında büyükşehir sınırlarına dahil edilen yerlerde 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30 binden az olanlar 1 Ocak 2005 tarihinden sonra da halen olduğu gibi basit usulde vergilemeye tabi olacaklar. Ancak, bu bölgelerdeki esnaftan, yıllık cirosu 66 milyar lirayı aşanlar gerçek usulde vergiye tabi tutulacak. Kararname, 23 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.