Esnafın borç faizi siliniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), esnafın 300 trilyon lirayı bulan kredi borçlarının tahsili için temerrüt faizlerini silme kararı aldı.

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), esnafın 300 trilyon lirayı bulan kredi borçlarının tahsili için temerrüt faizlerini silme kararı aldı. 43 trilyon anapara borcunun yüzde 30 faizle tahsili öngörülüyor.
TESKOMB'un bu kararı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca da onaylanan temerrüt affını, Birlik Başkanı Kadir Akgül, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile birlikte açıkladı. Buna göre, esnaf ve sanatkârların Halk Bankası'ndan kullandıkları ve birinci kefil olarak Birlik tarafından üstlenilen borçları için temerrüt faizi yerine basit yüzde 30 faiz uygulanacak. Birlik başkanı Akgül'ün "Bağış gibi" diye tanımladığı af 31 Aralık 2004'ten önce kooperatif takibine alınmış borçları kapsayacak. Toplam 42 bin 500 borçlu ve kefillerle birlikte toplam 170 bin kişiyi ilgilendiriyor. Toplam anapara 43 trilyon lira. Akgül, 2000'den beri birikmiş borçların mevcut yasal yollarla 300 trilyonluk tahsilat sağlayacağını, ancak bunun yüzde 30 faizle tahsil edileceğini söyledi. Yani tahsilat miktarı 70-80 trilyon lira düzeyinde olacak ve temerrüdün yol açtığı 220 trilyon liralık yük esnafın üzerinden alınacak.
12 ay taksit ya da yüzde 25 indirim
Borçlu, aftan yararlanmak için 15 Mayıs'a kadar başvuru yapacak. Borçlar 12 ayda eşit taksitle ödenebilecek. Borcunu bir defada ödeyene yüzde 25 indirim yapılacak. Birlik Başkanı Akgül, 2000'de 1 milyar kredi alan esnafın borcunun temerrüdüyle 17 milyara ulaştığını, afla bu borcun 15 milyarının silineceğini, yalnız 2 milyarının tahsil edileceği örneğini verdi. Bir defada ödenirse bu tutar 1.9 milyara inecek. Akgül, borçlu esnafın yüzde 90'ının düzenlemeden yararlanacağını söyledi.