Et Balık Kurumu artık 'pasaklı' sığır istemiyor

Et Balık Kurumu artık 'pasaklı' sığır istemiyor
Et Balık Kurumu artık 'pasaklı' sığır istemiyor

Et Balık Kurumu, daha önce ithal edilen sığırların kirli fotoğrafları üzerine alımda yeni bir şart getirdi.

EBK 10 bin ton kasaplık sığır ithal edecek. Aşırı kirli hayvanların teslimini önlemek için yüzde 1 'kirlilik firesi' düşülecek

ANKARA -Et ve Balık Kurumu (EBK) 10 bin ton daha kasaplık sığır ithal edecek. Daha önceki ihalelerde, teslim alınan hayvanların net ağırlığı belirlenirken sadece ‘tokluk firesi’ kesen EBK, daha önce sorun olan çok kirli hayvanların teslimini önlemek  için ilk kez ‘kirlilik firesi’ uygulaması getirdi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ihale dışında, ‘bakanlığın izin vereceği diğer ülkeler’ hükmü de kondu. EBK’nin internet sitesindeki duyuruya göre, ihalede teklifler 27 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te alınacak. İthalat, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan’dan, ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nün izin vereceği diğer ülkelerden yapılacak.

Erkek sığır gelecek
Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown swiss ırkı, yaşları 12-28 ay arasında bulunan, canlı ağırlığı asgari 400 kg, azami 750 kg olan erkek sığırlar ithal edilecek. 
Önceki ihalelerde, 12-24 aylık hayvanların ithalatına izin veriliyordu. Ödemeye esas canlı ağırlığın tespitinde, teslim yerinde ve/veya idarenin uygun göreceği yerde ve usulde yapılan tartım sonucu toplam ağırlıktan yüzde 8 ‘tokluk firesi’ düşülecek. Teslim edilen hayvanlar üzerinden dışkı kaynaklı aşırı kirliliğin (beher hayvan için 4 kg ve üzeri) bulunması halinde yüzde 1 ‘kirlilik firesi’ düşülecek. Kirlilik firesi uygulanacak hallerde ödemeye esas canlı ağırlık tespitinde tokluk firesi ile kirlilik firesi toplanarak birlikte dikkate alınacak.
Daha önce bazı firmaların teslim ettiği, çok kirli hayvanların görüntüsü basına yansımıştı. Hayvanlar üzerindeki kirlilik, net ağırlığın hesaplanması açısından kurumun zarar etmesine neden oluyor.
İthal edilecek kasaplık hayvanların 4 bin tonu Sakarya, 4 bin tonu Ankara ve 2 bin tonu da Adana kombinasına teslim edilecek. Alınan hayvanlar, 30 ila 50 günde teslim edilecek. Kurumun 27 Eylül’de yapacağı ihale ile 100 bin tonluk tarife kontenjanının 60 bin tonluk bölümü kullanılmış olacak. (aa)