Et ithalatına izin çıktı

Et ithalatına izin çıktı
Et ithalatına izin çıktı

Bakanlığın kararına göre yıl sonuna kadar özel sektör et ithal edebilecek.

Tarım Bakanlığı, Türk veterinerlerin kontrolünde İslami usule uygun kesilen hayvanlardan elde edilen karkas ete ithalat izni verdi

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar et ithalatına izin verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, et ithalatı, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın belirlediği sağlık şartlarına uygun olarak yapılacak. Bu çerçevede Türkiye ’den görevlendirilecek veteriner hekimlerin kontrolünde İslami usule uygun kesilen hayvanlardan elde edilen taze soğutulmuş ve dondurulmuş karkas şeklindeki ürünlere müsaade edilecek.
Söz konusu ticaret, Et ve Balık Kurumu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve kontrol edilen 1. sınıf kombinalar, et ürünleri üretim tesisleri ve yemek üreten tesislerce yapılacak ve kullanılacak. Ticarete konu ürünlerin kalıntı içermemesi, teste tabii tutulması ve en fazla 30 ay/yaş hayvanlardan elde edilmesi hususları çerçevesinde işlem tesis edilecek. Daha önce kesilerek dondurulmuş ürünlerin ticaretine müsaade edilmeyecek ve uygulama 31 Aralık 2010 tarihine kadar yürütülecek. Böylece AB ile ilişkilerde 1998’den beri sorun olan 19 bin tonluk et ithalatı taahhüdü de yerine getirilecek.
Bu arada, et fiyatlarındaki artışın dengelenmesi için daha önce kasaplık hayvan ve besi hayvanı ithalatı için Tarife Kontenjanı açılmıştı. Et ve Balık Kurumu bu kapsamda şimdiye kadar 66 bin ton hayvan ithalatı için ihale yaptı. Kurum, 10 bin ton hayvan ithalatı için de 27 Eylül tarihinde ihale yapacak.

Et sorununa ne önlemler alındı?
Tarım Bakanlığı açıklamasında Türkiye’de et piyasasında arz ve talep dengesinin ve fiyatların regülasyonu amacıyla piyasalara ithalat yoluyla müdahale edilmesinin gerekli görüldüğü, üretim altyapısının güçlendirilmesi, üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla bir dizi tedbirin uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Sıfır faizli 7 yıl vadeli yatırım ve işletme kredisiyle 1 Ağustos 2010’dan bugüne kadar 6 bin 600 çiftçiye 516 milyon lira kredi kullandırıldığı ifade edildi.
Hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu ’da da yüzde 40 hibeli hayvancılık destekleri uygulamaya konulduğu belirtilen açıklamada, bu yıl çiftçilere 1 milyar 251 milyon lira destek verildiği belirtildi. (aa)