Et krizi dişi kesimini azaltacak

ANKARA - Türkiye’de aylardır süren kırmızı et krizi nedeniyle et fiyatları tüketicinin canını yakar hale gelirken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir dizi önlem arayışına girişti. Tarım Bakanı Mehdi Eker, yapılacak yeni düzenlemelerde dişi hayvan kesimlerini kısıtlayıcı tedbirler alınacağını söyledi.
MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın soru önergesine yanıt veren Eker, et kriziyle ilgili alınan önlemleri anlattı. Eker, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 93. maddesinin ‘f’ bendini anımsatarak, bu bentte, “Çok zayıf hayvanlar ile etleri olgunlaşmamış durumdaki genç hayvanlar, gebelik müddetinin üçte ikisini doldurmuş  gebeler, bir hafta önce doğurmuş inekler ve ateşi çok yüksek hayvanların kesilmesine müsaade edilmez. İller, bölgelerin özelliği dikkate alınarak koç katma tarihi itibarıyla dişi koyun ve keçi kesimini önleyici tedbir alır” dendiğini belirtti. Et krizine yeni önlemler için başka düzenlemelerinde yapılacağını söyleyen Eker, “Bunlarda da dişi hayvan kesimini  kısıtlayıcı tedbirler olacaktır’ dedi.

Düşük faizli kredi var
Eker, şöyle devam etti: “Gerekli yatırımları tamamlayarak asgari 100 baş kapasiteli sat sığırcılığı işletmesi kuranlara, beş yıl satmamak ve devretmemek şartıyla teknik ve sağlık şartlar çerçevesinde gebe ve dişi dana ithal izni verilmektedir. Süt sığırcılığı veya damızlık düve yetiştiriciliği yapanlara, inek, gebe düve ve dişi dana alımları için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla düşük faizli yatırım kredisi kullandırılmaktadır.” (Radikal)