Et ürünlerine sıkı denetim geliyor

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, döner, geleneksel sucuk, pastırma ve kavurmanın da dahil olduğu et ürünleri tebliğinde değişiklik yapıyor. Tebliğ taslağı ile et ürünlerinde hammadde olarak tek başına kanatlı derisi kullanılması yasaklanırken, kemikten mekanik olarak sıyrılmış etlerin kullanımı da sınırlandırılıyor.
Kamuoyuna açıklanan Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği, et ürünlerinin tekniğine uygun olarak hijyenik koşullarda üretilmesi, ambalajlanması, muhafazası, depolanması, taşınması ve satışı ile ilgili hususları belirliyor. Daha önce, sanayi için dönerin standartlarını belirleyen bakanlık, yeni hazırladığı taslak ile tüketiciye doğrudan sunulan döner ile ilgili standartları getiriyor.

Geleneksel ürünler ayrıca değerlendirildi
Isıl işlem, fermantasyon, tütsüleme, tuzlama, kürleme, emülsifiye etme, kurutma gibi işlemlerin tanımlarına açıklık getirilen tebliğ taslağında, sucuk, pastırma, kavurma gibi geleneksel ürünler de özellikleri dikkate alınarak ayrıca değerlendirildi.

Et ürünlerine kanatlı derisi katılmayacak
Et ürünleri tebliğ taslağına göre, et ürünleri çiğ etten veya sakatattan hazırlanacak, dilli salam hariç olmak üzere çiğ etten hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamayacak. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise çiğ et katılabilecek. Et ürünlerinde hammadde olarak tek başına kanatlı derisi kullanılamayacak.
Et ürünlerinin üretiminde kullanılan etin hangi türe ait olduğu ürün ismi ve marka ile aynı yüzde ayrıca ürün ismi ile birlikte etikette belirtilecek. Birden fazla hayvan türüne ait etlerde ürünün elde edildiği türe ait yüzde miktarları çoktan aza doğru etikette yer alacak. (Radikal)