Eti Burçak, WWF ile 24 milyon litre suyu kurtardı

Eti Burçak, WWF ile 24 milyon litre suyu kurtardı
Eti Burçak, WWF ile 24 milyon litre suyu kurtardı

Toplantıya WWF-Türkiye Genel Müdürü Filiz Demi- rayak, Başkan Akın Öngör ve Eti?den Şule Atabey Şamlı katıldı.

İSTANBUL - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve ‘Eti Burçak’ işbirliğiyle 2008 yılında hayata geçen, Konya Havzası’nda su kaynaklarının akılcı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan ‘Konya Havzası Modern Sulama Projesi’ tamamlandı. Eti Burçak, bu konuda WWF-Türkiye ile işbirliğine ‘Türkiye’nin Yarınları Projesi’ ile devam ediyor. 2008’in şubat ayında başlayan ‘Konya Havzası Modern Sulama Projesi’nin sonuçları ve yeni proje, WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Akın Öngör, WWF-Türkiye Genel Müdürü Filiz Demirayak ve Eti Pazarlama Grup Başkanı Şule Atabey Şamlı’nın katılımıyla açıklandı. Sonuçlar şöyle: 
Projeyle yaklaşık 24 milyon litre su kaybı önlendi. Proje kapsamında sulu tarım uygulamalarının yoğun olduğu Çumra ve Beyşehir’de buğday ve şeker pancarı ekilen dört pilot alanda ‘damla’ ve ‘yağmurlama’ sulama çalışmaları hayata geçirildi. Çalışmaların sonucu olarak su kullanımında yüzde 50 azalma sağlanarak, dört kişilik bir ailenin 110 yıllık tüketimine karşılık gelen su tasarrufu elde edildi.
WWF tarafından belirlenen, biyolojik çeşitlilik bakımından dünyadaki en önemli 200 ekolojik bölgeden biri olan Konya Havzası’nda gerçekleştirilen projeyle, 200 çiftçiye eğitimler verildi, modern sulama ekipmanları teşvik edildi ve sonucunda da enerjide yüzde 58, işçilikte yüzde 87’lik tasarrufla verimlilikte yüzde 30’luk artış yaşandı. Bu da geleneksel sulama yöntemlerinden vazgeçilmesiyle, daha az su ve enerjiyle daha çok verim elde edilebileceğinin bir göstergesi. (Radikal)

‘Türkiye’nin yarınları’
Eti Burçak ve WWF-Türkiye işbirliği  küresel iklim değişikliği etkilerinin inceleneceği ‘Türkiye’nin Yarınları Projesi’ ile devam ediyor. Proje kapsamında; 2015, 2030 ve 2050 yıllarında Türkiye’de iklim senaryoları geliştirilmesi ve Konya Kapalı Havzası ile Doğu Akdeniz Havzası için iklim değişikliğinin ürün desenine etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.