'Etibank'ta zimmet var'

Etibank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili eski sahibi Dinç Bilgin'in de aralarında bulunduğu 23 sanıklı davaya gönderilen ve Doç. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı raporda sanıkların 'zimmet' suçunu işlediği belirtildi.

İSTANBUL - Etibank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili eski sahibi Dinç Bilgin'in de aralarında bulunduğu 23 sanıklı davaya gönderilen ve Doç. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı raporda sanıkların 'zimmet' suçunu işlediği belirtildi. Raporda, bankanın özelleşirilme sürecinde görev alan kişiler hakkında soruşturma açılması istendi.
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 7 Şubat'ta verilen raporda, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Etibank'ın İpek Ortak Girişim Grubu'na ihalesi konusunda İnterbank'ın içinde bulunduğu durum nedeniyle 'olumsuz görüş' bildirdiği, ancak daha sonra grubu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhütname vermesi şartıyla hisse devrine izin verildiği belirtildi. Raporda, "Taahhütname yöntemiyle kamu ve kamu adına denetim yapma mevkiinde bulunan kişiler aldatılmak istenmiştir" ifadesi yer aldı.
Raporda, davaya konu olayların Bankalar Kanunu'na göre 'zimmet' suçunu oluşturduğu belirtilerek, banka kaynaklarının Medya Grubu'na kullandırılması sürecinde kredi sözleşmelerinin imzalandığı anlatıldı. Raporda, "Sözleşmeler, zimmete 'hukuki bir ilişki çerçevesinde ortaya çıkmış bir borçlanma' görüntüsü verme amacına yöneliktir" denildi. Raporda bankanın ihalesiyle ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) kararının hukuksuz olduğu, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluşmasına neden olunduğu savunularak, şöyle denildi: "Sanıklardan bir kısmı hakkında maddi ve hukuki dayanak gösterilmeksizin takipsizlik kararı verilmiştir. Bunlar hakkında da dava açılabilmesi ve bankanın özelleştirilmesinde görevli kişiler hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılabilmesi için gerekli hukuki sürecin işletilmesi mahkemenin takdirine aittir" denildi.Takdir mahkemenin
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Doğan Kargül ve emekli banka müdürü Erdal Çelik tarafından hazırlanan 15 Aralık 2004 tarihli raporda ise sanıkların özelleştirmeden zararlı bir banka devraldıkları, kendilerine ait değerli şirket paylarını TMSF'ye devrederek samimi niyetlerini hayata geçirme çabasında oldukları, ödeme yaptıkları belirtilerek, takdir mahkemeye bırakıldı. Sanık avukatlarından Prof. Dr. Erdener Yurtcan, mahkemeye farklı bilirkişi raporları geldiğini belirterek, karara varılabilmesi için yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.