Evsize büyük teşvik

'Mortgage' yasası
Batı'daki 'mortgage' uygulamasını getirecek Konut Finansmanı Kanunu tasarısında, ilk evini alacak ücretlilere kolaylık sağlandı: Kredinin 100 bin YTL'sine denk gelen faiz, gelir vergisi matrahından düşülebilecek.
Geriye de yürüyecek
Yasa yürürlüğe girmeden konut kredisi alanlarla, kooperatif üyeleri de vergi avantajından yararlanacak. Düzenlemeyle, örneğin, yıllık 10 bin YTL tutarındaki faize karşılık, 1860 YTL'lik vergi indirimi uygulanacak.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Kamuoyunda 'mortgage' olarak bilinen Konut Finansmanı Kanunu tasarısında yapılan değişiklikle, ilk defa ev sahibi olacak ücretlilerin kullanacakları konut kredisinin 100 bin YTL'lik kısmına karşılık gelen faizler gelir vergisi matrahından düşülebilecek. Bu hükümden, yasa yürürlüğe girmeden önce konut kredisi kullananlar da yararlanabilecek. Düzenlemeyle, yıllık 10 bin YTL faiz ödeyenlerin yıllık 1860 YTL vergi avantajı olacak.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, Konut Finansmanı Kanunu Tasarısı'na son şeklini verdi. Alt komisyonda yapılan değişikliğe göre, kendisine ait tapuya kayıtlı bir konutu bulunmayan ücretlilerin, bitmiş bir konut satın almak için kredi kullanmaları veya finansal kiralama yöntemiyle kiralama yoluna gitmesi halinde, borçlarının 100 bin YTL'ye kadar olan kısmına isabet eden faiz ödemeleri gelir vergisi matrahından düşülecek.
Uygulamadan, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında konut edinmek için kredi kullananlar da yararlanacak. Böylece yılda 10 bin YTL faiz ödeyen 7 bin YTL'lik bölüm için 1050 YTL; 3 bin YTL'lik bölüm için de 810 YTL olmak üzere yıllık bazda 1860 YTL vergi indiriminden yararlanacak. Bir anlamda ücretlilerin ödeyeceği faizin bir bölümünü devlet karşılamış olacak.
MEVCUTLAR DA YARARLANABİLECEK: Tasarıya göre, yasa yürürlüğe girmeden önce bankalardan kullanılmış olan krediler de hiçbir işleme gerek kalmadan kapsama girecek. Kullandığı kredisinin yasa kapsamına girmesini istemeyenler üç ay içinde başvuruda bulunacak. Bu nedenle, yasa yürürlüğe girmeden önce bankalardan konut kredisi kullanmış olan ve kendilerine ait tapulu evi bulunmayan ücretliler de kalan borçlarının 100 bin YTL'ye kadarlık bölümüne karşılık gelen faizler için vergi avantajından aynen yararlanabilecek.
FAİZDE ÜÇ SEÇENEK: Konut kredilerinde veya finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek. Oranın sabit olarak belirlenmesi halinde sözleşmede başlangıçta belirlenen oran, iki tarafın rızası olmadıkça değiştirilemeyecek. Oranın değişken olarak belirlenmesi halinde ise, aylık geri ödeme tutarı başlangıçta belirlenen miktarı aşmamak kaydıyla, yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınarak faiz değiştirilebilecek. Kullanılacak referans faizler ve endeksler Merkez Bankası tarafından belirlenecek. Faiz seçeneklerini ve erken ödeme gibi hükümleri düzenleyen madde, konut yapı kooperatiflerinin üyelerine de uygulanacak.
'Erkenci'ye ceza gelecek
Tüketici, kredi veren kuruluşa borcunun tümünü önceden ödeyebileceği gibi, aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilecek. Her iki durumda da erken taksitler için gerekli faiz indirimi yapılacak. Ödenen miktara göre yapılabilecek faiz indirimi Sanayi Bakanlığı'nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek.
Faizin sabit olarak belirlenmesi halinde, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda kredi kullandıran kuruluş tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilecek. Bu ücret, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanacak. Erken ödenen tutarın yüzde 2'sini geçemeyecek. Ancak erken ödeme ücreti talep edilebilmesi için sözleşmede hüküm olması şartı aranacak. Faizin değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemeyecek.
Borcunu iki ay ödemeyen yandı
Kredi ödemelerinin birbirini izleyen iki ayda yapılmaması durumunda, kredi veren kuruluş ödemelerin yapılması için bir ay süre verecek. Bu bir ay içinde ödeme yapılmaması halinde kalan borcun tamamının ödenmesi istenebilecek.
Komisyonda kabul edilen tasarıya göre kredi kuruluşu da konutun teslimi sırasında veya konut teslim edildikten sonra konutta çıkacak sorunlar nedeniyle müteahhitle birlikte sorumlu olacak.
KDV muafiyeti de var
Tasarı, kredi kuruluşlarının ucuz konut kredisi verebilmesini kolaylaştırabilmek için kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile harçlar bakımından çeşitli muafiyet ve istisnalar öngörüyor. Bankalar, finansman şirketleri ve leasing şirketleri vasıtasıyla alınan konutlara KDV muafiyeti de uygulanacak. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yaptırdığı konutlara da KDV muafiyeti uygulanmasına ilişkin düzenleme ise Maliye Bakanlığı'nın görüşünün alınması için daha sonraya bırakıldı. Maliye Bakanlığı onay verirse TOKİ konutları da KDV'den muaf olacak.