'Faiz bir süre sabit kalır'

Kısa vadeli faiz oranlarında 0.25 puanlık indirim yapan Merkez Bankası, orta dönemde faizlerin yukarı çıkma olasılığının...

ANKARA - Kısa vadeli faiz oranlarında 0.25 puanlık indirim yapan Merkez Bankası, orta dönemde faizlerin yukarı çıkma olasılığının aşağıya inme olasılığına kıyasla daha düşük olduğunu vurgulayarak orta vadede faiz indiriminin süreceği mesajını verirken, kısa dönemde ise faizlerin sabit kalma olasılığının güçlendiğini duyurdu. Banka, para politikasındaki temkinli duruşunu sürdüreceğini de vurguladı.
Bu yılın 9. faiz indirimini dün 0.25 puanla yapan Merkez Bankası, gecelik borçlanma faizini yüzde 13.50'ye çekerek, 2004 sonundaki yüzde 18'e göre toplam 4.5 puan düşürmüş oldu. Banka, faiz indiriminin gerekçeleri ile önceki gün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısındaki değerlendirmelere yer verdiği 'Enflasyon ve Görünüm Raporu'nu dün son kez yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti imzalı raporda, yılın son ayında olağandışı gelişme olmazsa, 2005 sonunda enflasyonun yüzde 8 olan hedefin altında gerçekleşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.
Merkez Bankası'nın orta vadede, petrol fiyatlarının düşük kaldığı, uluslararası likidite koşullarında değişim olmadığı gibi varsayımlar altında, 2006 enflasyonunun hedeflendiği yüzde 5'e yakın gerçekleşeceği yönünde olduğu belirtildi. Raporda, "Burada altı çizilmesi gereken nokta, enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için para politikasının temkinli duruşunu devam ettirmek durumunda olduğudur" denildi. Bu bilgiler ışığında, orta dönemde kısa vadeli faizlerin yukarı çıkma olasılığının aşağı inme ya da sabit kalma olasılığına kıyasla daha az olduğu, ancak kısa dönemde sabit kalma olasılığının güçlendiği ifade edilip, şöyle denildi:
TÜFE umut veriyor
"Enflasyonun ana eğiliminin orta vadeli hedeflerin gerektirdiği düzeyin üzerinde seyretmesi, talep koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine verdiği desteğin geçtiğimiz üç yıla kıyasla azalmış olması, hizmet enflasyonundaki katılık ile uluslararası likidite koşullarına ve petrol fiyatlarına dair belirsizlikler söz konusu yön hakkındaki ifadenin netliğini engellemektedir. Bu kapsamda, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik duruşunu tekrar gözden geçirmesine neden olacağı özenle vurgulanmalıdır."
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede tüketici fiyatları endeksini hedef seçtiği vurgulanan raporda, tüketici fiyatlarının perakende sektörü için maliyet niteliği taşıması nedeniyle gelecek dönem enflasyonu açısından bilgiler içerebildiği, bu nedenle son dönemde üretici fiyat artışlarının tarihsel olarak düşük düzeylerde seyretmesinin gelecek dönem enflasyonuna yönelik olumlu sinyaller verdiği duyurdu.
Konut kredisi izleniyor
Bir süredir yakından izlenen bir diğer unsurun ise kredi gelişmeleri olduğu belirtilen raporda, gerek tüketici gerekse şirketler tarafında kredilerde son dönemde göreli bir istikrara kavuşma eğilimi görüldüğü vurgulandı. Konut kredilerindeki yüksek artışların devam ettiğine dikkat çekilen raporda, gelecek dönemde de konut kredilerinin artmaya devam edeceği tahmini yapıldı. Raporda, "Bu aşamada Merkez Bankası, hızlı kredi genişlemesini gerek fiyat istikrarı gerekse finansal istikrar konusunda oluşturabileceği riskler açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak değerlendirmeye devam etmektedir" denildi.
'2006'nın riskleri de petrol fiyatları ve dış piyasalar'
Son iki yıldır enflasyon üzerinde baskı yaratan ham petrol fiyatlarının, yakın dönemde enflasyondaki düşüş sürecine olumlu destek vermesini bekleyen Merkez Bankası hazırladığı raporunda şu yorumu yaptı: "Ancak bu sektördeki öngörülmesi güç fiyat hareketleri göz önüne alındığında, risk senaryolarını petrol fiyatlarındaki gelişmeler üzerine dayandırma gerekliliği sürmektedir. Bu durum Merkez Bankası'nın ileriye yönelik duruşunu doğrudan etkileyecektir."
Gelecek dönem enflasyonu konusunda bir diğer temel riskin ise uluslararası likidite koşulları ve global risk iştahında gelişmekte olan ülkeler aleyhine yaşanabilecek bir değişim olduğuna dikkat çekilen Merkez Bankası raporunda, böyle bir durumda, döviz piyasalarında dalgalanma olabileceği ve bunun da kısa dönemde maliyet kanalıyla enflasyonu artırabileceği vurgulandı.
Faizler yükselebilir
Ancak böyle bir durumda piyasa faizleri de yükseleceği için toplam talebin daralması yoluyla orta vadede enflasyonun tekrar kontrol altında gireceğine dikkat çekildi. 2006 yılı enflasyonuna dair bir diğer riskin de hizmet grubundaki yüksek fiyat artışları olduğu anlatıldı.