Faizin faturası azalacak

Faiz faturasının giderek düşmesi, hükümeti rahatlatırken, faizdeki düşüş seyrinin önümüzdeki üç yılda da devam edeceği hesaplandı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Faiz faturasının giderek düşmesi, hükümeti rahatlatırken, faizdeki düşüş seyrinin önümüzdeki üç yılda da devam edeceği hesaplandı. Hükümetin planlarında bir sapma yaşanmadığı takdirde 2001'de toplam vergi gelirlerinin yüzde 103'ünün üzerine çıkan faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı 2008 yılında yüzde 24.7'ye kadar gerileyecek.
TBMM'ye sunulan üç yıllık Merkezi Yönetim Bütçesi'ne göre, Türkiye'nin iç ve dış borç faiz ödemeleri önümüzdeki yıllarda her yıl sadece enflasyondan arındırılarak reel olarak değil, nominal olarak da gerileyecek. Bu yıl yaklaşık 47 milyar YTL olması beklenen faiz ödemelerinin 2006'da 46.3 milyara, 2007'de 44.1 milyara ve 2008'de de 38.6 milyar YTL'ye düşmesi öngörülüyor.
Vergi geliri artacak
Aynı dönemde mahalli idareler ve fon payından arındırılmış net vergi gelirlerinin de enflasyonun oldukça üzerinde artacağı hesaplanıyor. Bu yıl için 119 milyar YTL olarak hesaplanan vergi gelirlerinin 2006'da 132 milyar, 2007'de 141.5 milyar ve 2008'de de 156 milyar YTL'yi bulması bekleniyor.
Bu durumda faiz ödemelerinin toplam vergi gelirlerine oranı da her yıl giderek azalacak. Krizin de etkisiyle 2001 yılında toplam vergi gelirlerini aşarak 103.3 olan faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranının bu yılı yaklaşık yüzde 40 seviyesinde kapatması bekleniyor.
Faiz öngörülenin altında
Türkiye ekonomisinde olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde söz konusu oran, gelecek yıl yüzde 35'e, 2007 yılında yüzde 31'e ve 2008 yılında da yüzde 25 seviyesine gerileyecek. Hükümetin son üç yıldaki faiz ödemelerinin, yıl başında bütçe hazırlanırken öngörülen rakamların hep altında gerçekleştiği dikkate alınırsa, faiz oranlarındaki düşüş devam ettikçe, faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranının daha da düşmesi söz konusu olabilecek.
'Kamu' ödemeleri fazla
Son yıllardaki borç faizi ödemelerinin önemli bir kısmını, görev zararları karşılığı Hazine Müsteşarlığı'nın kamu bankalarına verdiği özel tertip tahvillere istinaden yapılan faiz ödemeleri oluşturuyor. Örneğin, 2004 yılındaki 56.5 milyar YTL'lik faiz ödemelerinin 11.1 milyar YTL'lik bölümü, yani yüzde 20'si, kamu bankalarının da aralarında yer aldığı kamu idarelerine yapıldı. Kamu idarelerine yapılan faiz ödemeleri bu yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 6.5 milyar YTL olurken, gelecek yıl 6.4 milyar, 2007 yılında 4.8 milyar ve 2008'de de 3.8 milyar YTL'lik ödeme yapılması öngörülüyor.
Bu arada, Hazine Müsteşarlığı'ndan kamuya yapılan faiz ödemelerinin giderek azalmasının altında, kamu bankalarına verilen söz konusu özel tertip iç borçlanma senetlerinin vadeleri doldukça kapatılmasının yattığı belirtiliyor.