Fakir aileye kömür

Devlet, yoksul ailelere Nisan - Aralık 2005 döneminde asgari 500 kg ücretsiz kömür dağıtıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve...

ANKARA - Devlet, yoksul ailelere Nisan - Aralık 2005 döneminde asgari 500 kg ücretsiz kömür dağıtıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca valiliklere bildirilecek ailelere, müracaat etmeleri halinde kömür verilecek. Dağıtılacak kömürler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca taşınacak. İl içinde dağıtım organizasyonu, Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre valiliklerce yapılacak. Kömürlerin teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla, valilikler arasındaki protokolle belirlenecek. Valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev zararları, 2006 bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı'nca ödenecek.