Farklılaşma için hizmette kalite

Ankara Emeklilik Genel Müdürü Serdar Çıtak, emeklilik sektöründe hizmeti uzun vadede tatminkâr seviyede sunmanın gerekliliğine vurgu yaparak, Ankara Emeklilik'in hizmet yarışında maraton koşmayı seçen bir şirket olduğunu söyledi.

Ankara Emeklilik Genel Müdürü Serdar Çıtak, emeklilik sektöründe hizmeti uzun vadede tatminkâr seviyede sunmanın gerekliliğine vurgu yaparak, Ankara Emeklilik'in hizmet yarışında maraton koşmayı seçen bir şirket olduğunu söyledi. Sektörde fiyat rekabetinin bir noktaya kadar sürdürülebileceğini belirten Çıtak, farklılaşmayı yaratacak tek unsurun ise hizmet kalitesi olduğunu sözlerine ekledi. Serdar Çıtak ayrıca, Ankara Emeklilik'in kurumlar bazında ilk günden beri hedefini küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) olarak ortaya koyduğunu ifade etti.
Maraton koşuyor
Serdar Çıtak, Ankara Emeklilik'in kuruluşundan bu yana gösterdiği hızlı hareketliliğe dikkat çekerek, "Genç, dinamik, ilkelerini müşteri memnuniyeti üzerine kuran ve zor olanı, yani maraton koşmayı seçen bir şirketiz. Ürün için zaman beklentisi uzun vadeli olduğundan siz bu hizmeti uzun vadede tatminkâr seviyede sunmak zorundasınız, ancak o zaman farklılaşırsınız. Dünyadaki yapılanmasına baktığımızda da bu işin böyle yürüdüğünü görürüz. Kısa vadede fiyat rekabeti kimseye farklılık getirmez. Uzun dönemde, doğru fiyatlamayla, doğru bir hizmet anlayışı olması gerekir" şeklinde konuştu.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) rekabetin uzun zamanda gitmesi gereken yere daha kısa zamanda ulaştığını belirten Serdar Çıtak, şu hususların gözden kaçırılmaması gerektiğini aktardı: "Mutlu bir emekli yaratabilmek için katılımcılarımıza 30 yılı aşabilecek periyotlarda tatmin edici ve kaliteli hizmet vermek zorundayız. Ürününüz metalaşırsa fiyat rekabetini bir yere kadar sürdürebilirsiniz, ondan sonra farklılaşmanızı yaratacak tek unsur hizmet kalitesidir. Hizmet kalitesinde sürekliliği sağlarsanız markalaşma yolunda da mesafe kat edersiniz."
"Ankara Emeklilik olarak ilk günden beri hedefimizi kurumlar bazında KOBİ'ler olarak koyduk" diyerek konuşmasını sürdüren Serdar Çıtak, "Tüm kurumsal çalışmalarımızı o noktaya yönlendirdik. KOBİ'lerin çok önemli bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Dünyada üretim, büyük entegre sanayi tesislerinden, farklı alanlarda uzmanlaşmış küçük tesislerin birbiriyle etkileşimi sonucunda nihai ürüne ulaşmalarına doğru çevriliyor. Çünkü herkes kendi alanında mikro 'Ar-Ge'sini yaptığı için nihai ürünü daha ucuza çıkarabilme şansınız var. KOBİ'lerin bu yüzden ekonomi için hayati fonksiyonu var" dedi.
'KOBİ'lere teşvik gerekli'
KOBİ'lere birtakım farklı teşvikler getirilmesi gerektiğini aktaran Çıtak, bireysel emekliliği Türkiye'de kurumlar bazında yaygınlaştırmanın önemli çıkış noktalarından birinin KOBİ'ler olduğunun altını çizerek, "KOBİ'lere bireysel emeklilikle ilgili özel düzenleme ve teşviklerin getirilmesinin sistemi geliştireceğini düşünüyorum" dedi.