'Farklılık teşviklerden'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye'de bölgeler arasında çok ciddi sosyo ekonomik gelişmişlik farklılıkları bulunduğunu belirterek, bu sonucun oluşmasında merkeziyetçi teşvik politikalarının da çok büyük etkisi olduğunu vurguladı.

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye'de bölgeler arasında çok ciddi sosyo ekonomik gelişmişlik farklılıkları bulunduğunu belirterek, bu sonucun oluşmasında merkeziyetçi teşvik politikalarının da çok büyük etkisi olduğunu vurguladı.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, 'Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları: Sektör-Bölge Yığınlaşmaları' başlıklı rapor, TUSİAD'ın düzenlediği seminerde tartışıldı.
Sabancı, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, raporun Türkiye'de sektörlerin ülke geneline dağılımında az sayıda bölgede ciddi yığılma olduğunu gösterdiğini belirtti. Az sayıda sektör dışarıda bırakıldığında birçok bölgede sektörel çeşitliliğin olmadığını vurgulayan Sabancı şunları söyledi: "Bazı bölgelerin coğrafya, ulaştırma, altyapı gibi rekabet üstünlükleri bu durumu ortaya çıkardı. Ancak, merkeziyetçi teşvik politikaları da bu sonucun ortaya çıkmasında büyük etki gösterdi."
'Çeşitlenme şart'
Bugün gelinen noktada, geri kalmış bölgelerde yıllardan beri uygulanan sanayi yatırımını artırıcı devlet yardımlarının başarılı olmadığını savunan Sabancı, "Türkiye, Avrupa ekonomisine entegrasyon sürecinde bu alandaki yaklaşımını değiştirmek, adımını hızlandırmak durumunda" dedi.
Sabancı şu görüşleri savundu: "Bölgesel gelişmişlik farklılığının azaltılması, sektörel çeşitlenmenin sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, bölgenin yatırım potansiyelini aşağı çeken faktörlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması, ulaşım, eğitim, enerji, sağlık gibi altyapı donanımının oluşturulması ve bölgenin mukayeseli üstünlüğünü dikkate alan uygun yatırım ortamının tesis edilmesi gerekmekte."
DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık ise, bölgesel farklılıklar ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin sadece merkezden kaynak tahsisiyle aşılamayacağını, yerel potansiyellerin de harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tıktık, ayrıca bölgesel kalkınma ajanslarının gelişimdeki önemine de dikkat çekti.
Her bölgenin kendi potansiyeli var
TÜSİAD'ın raporunda şu görüşler yer aldı:

  • Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) politikalarında başarı sağlanamadı.
  • GAP dışındaki bölge planlarının kapsamlı bir uygulama şansı olmadı. Başarısızlıkta finans boyutunun ortaya konmaması en önemli faktör.
  • Her bölgenin mutlak suretle göreceli bir potansiyeli vardır. Önemli olan bu potansiyeli harekete geçirecek mekanizmanın oluşması.
  • Sürekli destekle ayakta kalmaya çalışmak yerine, her yörenin kendine güven içinde sorunlarına çözümler üretmesi şarttır.
  • Geri kalmış yörelerde öncelikle eğitime yoğunlaşmak, buna paralel olarak girişimciliğin, üretim kültürünün geliştirilerek yöre insanının ekonomiye katkılarının artırılması gerekmektedir.