'Farklılık yaratan kazanır'

AVIVA Sigorta Genel Müdürü Ertan Fırat, teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin iş dünyasını da değişime zorladığını belirtti. Yaşanan süreçte hızla hareket eden bilgi dünyasına yetişmenin çok önem kazandığını vurgulayan Ertan Fırat...

AVIVA Sigorta Genel Müdürü Ertan Fırat, teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin iş dünyasını da değişime zorladığını belirtti. Yaşanan süreçte hızla hareket eden bilgi dünyasına yetişmenin çok önem kazandığını vurgulayan Ertan Fırat, teknolojideki gelişmelerle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Donanım ile karşılaştırdığımızda, yazılım, bugün özellikle iş yaşamında çok daha önemli bir enstrüman haline gelmiş durumda. Bu hızlı değişim kendini sürekli olarak tekrarlamakta ve şirketler açısından bu hızı yakalamak, bu hıza uyum sağlamak da çok ciddi bir problem. Sürekli dinamik olmak, sürekli kendinizi güncel tutmak zorundasınız. Çok net şunu söyleyebiliriz, bilginin akışını kontrol etmek çok zor, bilgi özgürce dolaşıyor ve sizin bunu kontrol etme imkânınız yok.
Çok hızlı hareket eden bir bilgi dünyasında yaşıyoruz, zaman kavramı gittikçe hızlanıyor, ona yetişmek çok önemli bir sorun olmaya başlıyor. Bu süreçte yapabileceğimizi düşündüğüm şeylerden biri, insanların düşünce ve hayallerini iyi yönetebiliriz, onların düşüncelerinden ve hayallerinden istifade edebiliriz, çünkü süreç onu gösteriyor. Ne kadar hayal edebiliyorsanız o kadar var olursunuz."
Teknolojide yaşanan gelişmelerin bilgiyi belli insanların tekelinden çıkardığına ve önümüzdeki süreçte bireylerin çok daha fonksiyonel hale geleceğine işaret eden Ertan Fırat, "Günümüzde insanlar bilgiye daha çabuk ulaşıyor. Eskisi gibi bilgi artık bazı insanların tekelinde değil. Bilgi belli tekellerden çıktıkça ve toplum şeffaflaştıkça güç dengeleri de değişecektir. Önümüzdeki yıllarda güç dengeleri topluma kayacak ve bireyler çok daha fonksiyonel, çok daha güçlü olacak. Bu da şirketler açısından önemli bir fırsat yaratabilir. Artık şirketlerin daha kişiye özel uygulamalara yönelik çabalar içerisine girmeleri gerekiyor. Bu da ciddi fırsatlar içerebilir, bilgi teknolojileri piyasaların daha iyi çalışmasını sağlayabilir" açıklamasını yaptı.
Şirketler uzmanlaşacak
Yaşanan sürecin iş dünyasını daha entegre ve birbirini tamamlar hale getireceğini belirten Fırat, sözlerine şöyle devam etti:
"Bütün iş süreçlerimize baktığımızda yavaş yavaş şirketlerin ağırlıklı olarak kendi ana branşlarına konsantre olduklarını, yani asıl uzmanlık alanlarına daha fazla zaman ayırdıklarını ve buraya yoğunlaştıklarını görüyoruz. Bu yaklaşım, şirketlerin çalıştıkları ortamda doğru partnerleri, doğru iş ortaklarını seçmeleri gibi bir yapıya götürecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde birbirine daha entegre, birbirini daha iyi tamamlayan, daha verimli ve daha etkin çalışan bir iş dünyası olma ihtimalini öngörüyorum."
AVIVA Sigorta olarak teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve bunu iş yaşamına uyarlayarak verimliliği artırmaya çalışan bir şirket olduklarını vurgulayan AVIVA Sigorta Genel Müdürü Fırat, şunları söyledi:
"Biz şirketimizde iş planımızı yaparken en önem verdiğimiz konu, müşteri ve çalışan memnuniyetidir. Günlük işlerimizi yaparken operasyonel mükemmelliği hedefliyoruz. İşleri IT (bilgi teknolojisi) teknolojisiyle, insan eli değmeden yapmaya çalışan bir şirket kimliğindeyiz. Almamız gereken çok yol var ama hedeflerimizden bir tanesi bu. Özellikle fiyatlama ayağında segmentasyon bizim için çok önemli ve elimizdeki verileri ve istatistikleri segmente edilmiş bir pazar bazında doğru analiz edip, ona yönelik iş planlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Tüm iş ortaklarımızla ve aracılarla verimli ve etkin bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz."Güneş Sigorta'dan 'cankurtaran' poliçe
Güneş Sigorta tarafından, sigortalıların acil sağlık sorunlarını güvence altına almak amacıyla geliştirilen Cankurtaran Sağlık Sigortası piyasaya sunuldu. Güneş Sigorta'nın yeni ürünü olan Cankurtaran Sağlık Sigortası, her türlü acil durumlarda tıbbi yardım ve kara ambulans hizmeti, tıbbi danışma ve sağlık kuruluşlarında tedavi giderlerini teminat altına alıyor.
Tek tarife uygulanıyor
Her yaş ve cinsiyet için tek tarife uygulanan Cankurtaran Sağlık Sigortası'nın yıllık primi 220 YTL. Ödeme ise yüzde 25 peşin, kalanı beş taksitte tahsil ediliyor.
Cankurtaran Sağlık Sigortası, zehirlenme, yanık, elektrik çarpması, boğulma, trafik kazası, ani şuur kaybı, kalp krizi, felç vb. birçok acil sağlık sorununu kapsamına alıyor. Cankurtaran Sağlık Sigortası, sigortalının ev ya da işyeri gibi bulunduğu yerde acil tıbbi yardım, en yakın ve uygun konumdaki sağlık kuruluşuna ambulansla nakliyle sağlık kuruluşunda gerçekleşen tedavi giderlerini karşılıyor.


Sigorta aracıları AB'ye uyum arayışında
Avrupa Birliği (AB) ile müzakere tarihinin belirlenmesinin ardından, her alanda olduğu gibi sigorta sektöründe de uyum konusunda değerlendirmeler yapılmaya başlandı. İstanbul'da düzenlenen 'Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde sigorta aracılarının hukuki durumu' konulu panelde bir konuşma yapan Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Ahmet Naim Oktay, şunları söyledi:
"Sigorta aracıları, her şeyden önce sermaye toplama araçlarıdır. Sigorta aracıları toplanan kolektif tasarrufların büyük kısmının toplayıcısı oldukları gibi, aynı zamanda bu tasarrufların oluşmasında da rol oynarlar. Bu yönüyle sigorta aracılarının ekonomi üzerindeki önemi hiçbir zaman azalmamış, bilakis giderek daha da önem kazanmıştır. Büyük meblağ tutan tasarruflar sigorta şirketlerine bu aracılar tarafından kanalize edilir. Aracıların ayrıca tasarrufların toplanmasının yanı sıra bir tür vergi toplayıcılığı fonksiyonunu eda ettikleri de görülür. Çünkü toplanan bu sigorta primleri vergilendirilmektedir."
AB'de sigorta aracılarının uyumu konusundaki çalışmaların 1967'den bu yana sürdüğünü belirten Oktay, bu alandaki son durumun 2002 yılındaki 2002/92/EC sayılı düzenlemelerle vücut bulduğunu söyledi. Ahmet Naim Oktay bu direktifte belirlenen düzenlemelerin Türkiye'deki aracı kurumlar açısından da rehber olmasını istedi.


Anadolu Sigorta atakta
2002 ve 2003 yıllarında prim üretiminde sektör birincisi olan Anadolu Sigorta, 2004 yılını da sektör birincisi olarak tamamladı. Resmi olmayan verilere göre, prim üretimini bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında artırarak 696 milyon YTL'ye yükselten Anadolu Sigorta elementer (hayat dışı) şirketler arasında yüzde 13.4'lük pazar payına sahip oldu. Anadolu Sigorta 2004 yılı 12 aylık üretim rakamlarına göre, yangın branşında 161 milyon YTL, nakliyat branşında 48 milyon YTL, kaza branşında 338 milyon YTL, ferdi kaza branşında 19 milyon YTL, mühendislik branşında 36 milyon YTL, sağlık branşında 91 milyon YTL ve hukuksal koruma branşında 3 milyon YTL prim üretimi gerçekleştirdi.


Mustafa Su: Hedef liderlik
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) uzun soluklu bir sistem olduğunu belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mustafa Su, 2004 yılı sonunda sistemin geldiği noktanın, beklentilerin altında, ancak umut verici olduğunu belirtti. Mustafa Su, 31 Aralık 2004 itibarıyla Anadolu Hayat Emeklilik'in fon büyüklüğü açısından pazar payının yüzde 15.6, katılımcı açısından da yüzde 10.7 olduğunu hatırlattı. Ocak 2005 sonunda katılımcı pazar payını yüzde 11.3'e çıkardıklarını belirten Su, amaçlarının BES'te sektör liderliğine ulaşmak olduğunu söyledi.


Birlik, prim üretimini artırdı
Birlik Sigorta Genel Müdürü Ali Yücekök, prim üretimini yüzde 68.5, poliçe sayısını da yüzde 42 oranında artırdıklarını belirtti. 2004 yılında poliçe üretiminin 293 bini aştığını ifade eden Ali Yücekök, şunları söyledi:
"Sektör ortalaması elementer branşlarda yüzde 36.72, hayat branşında yüzde 18.17 ve toplamda yüzde 32.90 civarındayken Birlik Sigorta yüzde 68.53 oranında bir üretim artışı gerçekleştirdi. Poliçe adedinde de önemli bir artış sağladık. 2003 sonunda 206 bin 338 olan poliçe adedi geçen yılın sonunda yüzde 42.23 artarak 293 bin 480 adete kadar yükseldi."


İhlas ve Bisan'ın güç birliği
Bisan Bisiklet Moped Otomotiv'in distribütörlüğünde Türkiye'ye getirilecek olan Rus yapımı Sobol ve Gazelle marka hafif ticari araçların sigortası İhlas Sigorta tarafından yapılacak. İhlas Sigorta, Rusya'nın en büyük ticari araç üreticisi GAZ otomotiv firmasının distribütörlüğünü yapacak olan Bisan Bisiklet Moped Otomotiv ile sigorta konusunda el sıkıştı.