Fazladan ödenen nema geri alınmayacak

Çalışan ve emeklilere fazladan ödenen tasarrufu teşvik kesintileri geri alınmayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün AKP'li Mustafa Elişin, bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifi kabul edildi.

ANKARA- Çalışan ve emeklilere fazladan ödenen tasarrufu teşvik kesintileri geri alınmayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün AKP'li Mustafa Elişin, bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifi kabul edildi.
Buna göre, konusu suç teşkil eden fiillere konu ödemeler hariç, çalışan ve emeklilere yanlışlıkla yapılan fazladan nema ödemesi tahsil edilmeyecek. Düzenlemeyle 237 bin emekliye fazladan ödenen 26 milyon YTL'lik tutar terkin edilmesi (silinmesi) hükme bağlanıyor.
Sistemden isteğiyle çıkan da nema alacak
Öte yandan, geçmişte zorunlu tasarruftaki nemasını alarak isteğiyle sistemden çıkana ödenmeyen 'devlet-işveren katkısı'nın ödenmesi sağlanacak. Buna göre, 181 bin kişiye şubat sonu itibarıyla 70 YTL ile 200 YTL arasında ödeme yapılacak. Teklifle, büyükşehir belediyeleriyle bağlı şirketlerin alacakları ve diğer kamu kuruluşlarına borçları için getirilen takas ve mahsup işleminin süresi de 28 Şubat'a uzatıldı. Bu kuruluşların 31 Aralık 2006'ya kadar olan, SSK, vergi ve diğer kamu borçlarına karşılık, 'genel bütçe gelirlerinden aktarılan paylardan' yapılacak kesinti bu gelirlerin yüzde 40'ını geçemeyecek. Ayırıca, 49 ildeki teşviklerin süresi de kademeli olarak uzatılacak. Halen 31 Aralık 2007'de dolacak gelir vergisi, SSK primi ve enerji desteğine yönelik teşviklerin süresi, 31 Aralık 2007'ye kadar tamamlanacak yatırımlar için beş yıl, 2008 sonuna kadar tamamlanacaklarda dört yıl, 2009'da tamamlanacaklarda üç yıl uzatılıyor.