Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu, 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu, 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Fitch, hükümetin mali politikalardaki ve reformlardaki disiplini, IMF programı ve AB ile gelinen nokta nedeniyle not yükseltme kararının alındığını açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ülke puanıyla YTL ve döviz cinsinden 'B+' olan notunun 'BB-'ye ve 'durağan' olan görünümünün 'pozitif'e yükseltilmesine gerekçe olarak mali disiplinin sürdürüleceği beklentisinin güç kazanmasını gösterdi.
Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yeni stand-by anlaşmasının uygulamaya konulması yanında Ekim başında Avrupa Birliği'yle (AB) tam üyelik müzakerelerine başlanacak olması, 'mali disiplinin güçlü şekilde sürdürüleceği beklentisini' destekleyen unsurlar olarak gösterildi. Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye ile ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:
"Hükümetin yapısal reformları ve mali konsolidasyona olan bağlılığı, son iki yıldır yakalanan makroekonomik performansın daha da etkinleşmesine yardımcı olacaktır. Bu da daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyümeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu konularda karşılaşılabilecek engeller karşısında hükümet daha güçlü kararlar almak zorunda kalacaktır."
Açıklamada Kıbrıs sorununun AB müzakereleri yolunda karışıklığa neden olabileceği belirtilse de bu konuda hükümetin sorunların üstesinden geleceğinin altı çizildi.

KAMU BORCU GERİLEYECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2004'te yüzde 74 olan kamu borçlarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının 2005 sonunda yüzde 70'e ineceğini öngördü.
Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 'yüksek cari açığının' finansmanında piyasalara güven veren AB üyeliği gündemi ve IMF destekle programın önemli rol oynadığı kaydedildi. 2004 yılında gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 8'i olan kamu bütçe açığının bu yıl yüzde 6'ya gerileyeceği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu hedefe ulaşılmada sıkı maliye politikası yardımcı olacak. Bu da yüzde 6.5'lik faiz dışı fazla politikası yanında bu yıl Fitch tarafından yüzde 6,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen büyümeyle sağlanacak. 2004'te GSYİH'in yüzde 74'üne denk gelen kamu borcu ise 2005 sonunda yüzde 70'e gerileyecek."
Kamu borç dinamiklerinin faiz ve döviz şokları karşısında hala hassas olduğu belirtilen açıklamada, "Bu konuda son 2 yılda önemli gelişmeler kaydedildi. 2005 ve 2006 yıllarında da yeni gelişmeler sağlanacak" görüşüne yer verildi.
Türkiye'nin enflasyonu yıl sonunda yüzde 9,3'e indirilmesi de övgüye değer bulunan Fitch açıklamasında, 2005 yılı için yüzde 8 olarak belirlenen enflasyon hedefi 'iddialı, fakat ulaşılabilir' olarak nitelendirildi.
Açıklamada, enflasyonun gerilemesiyle, 'Türkiye'nin borç yönetiminde ve borcunun vadesini uzatmada imkanlarını artıracağı ve böylelikle borçlanma ihtiyacını azaltabileceği' vurgulandı.
Fitch, Türkiye ekonomisindeki zayıflıkları ise 'global faiz oranlarındaki yükselişin borçlanma şartlarını zorlaştırabilmesi, Avrupa ülkelerine kıyasla borcun hala kısa vadelerle çevriliyor olması ve dış borçlanmadaki ağırlığın ani para çıkışı durumunda dövizi hareketlendirerek ödemeler dengesini tehdit etmesi' olarak sıralandı.
Bu zayıflıkları da göz önünde tutarak değerlendirme yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2005 yılında Türkiye'ye güçlü doğrudan yabancı sermaye girişinin yaşanacağını ve dövizle ilgili risklerin dalgalı kur uygulamasıyla dengeleneceğini bildirdi. Fitch son olarak 25 Ağustos'ta Türkiye'nin uzun dönemli yerli ve yabancı para cinsinden görünümünü, 'durağan'dan 'pozitif'e' yükseltmişti.