Fon, DPT'den görüş bekliyor

Tarım Bakanlığı, AB tarım politikalarına uyumda tarım altyapısının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan kırsal kalkınmaya yönelik strateji hazırladı.

ANKARA - Tarım Bakanlığı, AB tarım politikalarına uyumda tarım altyapısının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan kırsal kalkınmaya yönelik strateji hazırladı.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ise AB'den kırsal kalkınma için sağlanacak fonların kullanımı açısından büyük önem taşıyan Kırsal Kalkınma Stratejisi (KKS) konusunda, görüş bildirmedi. AB ile ortak uygulanacak projelerin başlaması için önkoşul kabul edilen KKS'nin çıkarılamaması nedeniyle, projelerde ciddi gecikme olacağı belirtiliyor. DPT'nin kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasındaki koordinasyonda yetkili olmak istediği, bu nedenle KKS taslağına görüş bildirmediği, yeni strateji için çalışma yaptığı kaydediliyor. Mevzuat Uyum Takvimi'nde, KKS'nin bitirilerek Başbakanlık genelgesi olarak yayımlanması için 31 Mayıs 2004 tarihi ve kırsal kalkınma programının bitirilmesi için 31 Aralık 2005 tarihi verildi. 31 Mayıs 2004 tarihine kadar, KKS'yi hazırlamakla görevli DPT ise çalışma yapmadı. Bunun üzerine, KKS hazırlama görevi, Tarım Bakanlığı'na verildi. Bakanlık, geçen yıl haziran ayından itibaren sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, AB'ye üye ülkelerin strateji ve planlarını inceleyerek, AB kırsal kalkınma mevzuatına uyumlu KKS taslağı hazırladı. Görüş bildirmeyen DPT'nin, kırsal kalkınmanın diğer sektörleri de ilgilendirmesi, çok sektörlü alan olması nedeniyle, projelerin uygulanmasında koordinasyon görevi istediği belirtiliyor.
KKS'nin hazırlanmaması nedeniyle şimdiye kadar sekiz aylık gecikme yaşandığına dikkat çeken yetkililer, AB'ye uyum kapsamında bu konuda Ulusal Program'da öngörülen çalışmaların başlatılabilmesi için KKS'nin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.