FT yanlış biliyor: Altın büyütmedi!

FT yanlış biliyor: Altın büyütmedi!
FT yanlış biliyor: Altın büyütmedi!
FT Türkiye ekonomisini altın ihracatının büyüttüğünü yazdı oysa üretim yöntemiyle hesapta külçe altının etkisi sıfır!

EKONOMİ SERVİSİ - Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 1,6’lık büyümesini İngiliz Financial Times gazetesi altın ihracatına bağladı. Makalede Türk yetkililerin milli gelir hesaplarında altın satışının etkisini olduğundan az gösterdiğini ve ekonomik büyümenin kamudan ziyade özel sektörün çabalarına bağı olduğunu vurguladıklarını, ancak sayısal verilerin farklı olduğunu ileri sürüldü.
Üçüncü çeyrekte ihracatın önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 arttığı belirtilen makalede, bu oranın ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 20,9’luk artışın neredeyse yarısına denk düştüğü ve İran ’a altın ihracı söz konusu olmasa daha da aşağılara çekileceği iddia etti.
Üretim yöntemiyle milli gelir hesabı bir katma değer hesabı. Türkiye İstatistik Kurumu da gayri safi yurtiçi hasılayı üretim yöntemiyle hesaplarken tüm sektörlerin katma değerinin ekonomiye katkısını buluyor. İran’a Türkiye külçe altın ihracatı yapıyor. Külçe altının katma değeri ise sıfır. İmalata girmediği sürece altın ihracatının üretim yöntemiyle hesabında büyümeye etkisi yok.
Harcamalar yöntemi ile hesaplamada ise altın mücevherat özel sektör tüketim harcamalarında yer alıyor, ithal ve ihraç edilen altın ise toplam mal ve hizmet ithalatı ve ihracatı kaleminde yer alıyor. İhracat ve ithalat her dönemde GSYH hesaplarına dahil ediliyor.

bigPara.com