Galataport'a sendikadan dava

Liman-İş Sendikası, Galataport ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Liman-İş Sendikası Avukatı Metin Bayyar ve Sait Kıran tarafından Danıştay'da açılan davanın dilekçesinde...

ANKARA- Liman-İş Sendikası, Galataport ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Liman-İş Sendikası Avukatı Metin Bayyar ve Sait Kıran tarafından Danıştay'da açılan davanın dilekçesinde, ilan ve şartnamede 49 yıl olarak öngörülmesine rağmen, işletme hakkının 149 yıllığına devredildiği savunuldu.
Yürürlükteki kurallara göre, limanların işletme hakkının, imtiyaz sözleşmesi ile devredileceği ve doğacak uyuşmazlıkların idari yargıda çözümleneceği belirtilen dilekçede, ihale şartnamesinde ortaya çıkan sorunların 'uluslararası tahkimle' çözüleceğinin hükme bağlandığı, bu durumun hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Dilekçede; ihale ilan ve şartnamesinde, 'yap-işlet-devret' projesi olduğunun belirtildiği, ancak projenin sadece 'turizm yatırımlarını' içerdiği savunularak, 3996 yasa kapsamına 'turizm işletmelerinin' girmediği öne sürüldü. Dava dilekçesinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin, KİT olmadığı, bu nedenle yap-işlet-devret yöntemiyle iş yapamayacağı öne sürülerek, özetle şunlar kaydedildi:
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihaleyi onaylamış ve Yüksek Planlama Kurulu'na sunmuştur. Yap-işlet-devret kapsamında olmamasına karşın ihalenin onayı için, 3996 Sayılı Yasa'daki sürecin izlenmesi sürdürülmektedir. Sürecin tamamlanması, sözleşmenin imzalanmasını ve peşinden yer teslimini getirecek, bir imtiyaz sözleşmesi gerektiren limanın işletme devri, imtiyaz sözleşmesi olmadan devredilecek ve alıcı limanı işletmeye başlayacaktır. Türkiye için telafisi mümkün olmayan zararlar yaratacak bu işlemin, bu nedenle yürütmesinin durdurulması talep edilmektedir."